Wat zijn onze doelen?

De Stichting Zuidpleingebied is opgericht in 2010 en heeft als hoofddoel de bewoners en ondernemers van het Zuidpleingebied zo goed mogelijk te informeren over komende veranderingen. Zij moeten weten wat er speelt en gaat spelen. Ook moeten zij hun mening kunnen geven. Als stichting houden wij in de gaten dat er ook wat met die mening wordt gedaan.

Ook op het sociale vlak zijn we actief. Mede door de goede samenwerking met onze partners zijn er goede resultaten geboekt om bewoners op het sociale vlak te ondersteunen.Zo zijn er elke week aciviteiten in onze ontmoetingsruimte, de Arie Smitzaal. Deze ruimte is ook beschikbaar voor vergaderingen van de stichting en voor bedrijven en verenigingen in het Zuidpleingebied die op zoek zijn naar een vergaderzaal.

Mede omdat Zuidplein als één van de wijken wordt gezien in Charlois, wordt onze stichting erkend als bewonersorganisatie. We nemen deel aan het overleg tussen alle bewonersorganisaties en behartigen ook daar de belangen van de bewoners en ondernemers.