Visie Ballast Nedam

Met de integrale visie ‘Hart van Zuid, plek om te blijven’ heeft Ballast Nedam de aanbesteding gebiedsontwikkeling Hart van Zuid gewonnen. Door de kwaliteiten die het gebied nu al heeft te versterken en nieuwe verbindingen te leggen, wil Ballast Nedam de omgeving van Zuidplein en Ahoy de komende twintig jaar een nieuwe impuls geven.

Hart van Zuid heeft een relatief jonge, diverse en ondernemende bevolking en het stedelijke fundament is goed, zo schetst Ballast Nedam in de visie. Naast de uitstekende infrastructuur met een OV-knooppunt zijn er publiekstrekkers als Ahoy, Winkelcentrum Zuidplein, Zwembad Charlois, Theater Zuidplein, en het Zuiderpark. Een integrale, geleidelijke ontwikkeling en vernieuwing zorgen ervoor dat deze functies elkaar gaan versterken en een nieuwe sociaal-economische dynamiek op gang brengen.

De visie, die 1 november 2013 is gepresenteerd bij de ondertekening van de overeenkomst met de gemeente Rotterdam, is geen tot in detail uitgedacht ideaalplaatje. De basiselementen worden de komende tijd met de gemeente, bewoners, ondernemers en bezoekers in het gebied ingevuld en aangevuld. Bij de ontwikkeling staat de menselijke maat centraal, aldus Ballast Nedam. Gestreefd wordt naar een identiteit die past bij de jonge bevolkingssamenstelling van Rotterdam-Zuid en naar een plek waar elke dag wat te zien, te doen en te beleven is.