Redactie

De Zuidpleiner wordt gemaakt door een klein, enthousiast team.

De redactieleden zijn: Emile Hilgers (bewoner Zuiderterras), Klaas Hoogerwerf (hoofdredacteur en voorzitter stichting), Sonja Gbadega-Baert en Linda van Heumen.

Nieuwe redactieleden en nieuwtjes voor De Zuidpleiner zijn altijd welkom.