Plannen voor het gebied

De integrale visie van Ballast Nedam voor het Hart van Zuid omvat fysieke en sociale elementen. Een overzicht op hoofdlijnen:

Plein op Zuid, zwembad en kunstenpand
De vernieuwde, autoluwe Gooilandsingel wordt de verbindende schakel in het Hart van Zuid. Tussen de vleugels van het huidige deelgemeentekantoor komt een nieuw zwembad. Het oude zwembad ruimt het veld voor een kunstenpand met theaterzalen en een bibliotheek. Het Plein op Zuid, tussen het zwembad en het kunstenpand, krijgt een belangrijke ontmoetingsfunctie voor het gebied.

Ahoy
Ahoy wordt fors uitgebreid en kwalitatief verbeterd. Nieuw zijn onder andere een congrescentrum, een muziekhal met een capaciteit van 7.000 bezoekers, en naast Ahoy mogelijk een bioscoop en een hotel. De entree van Ahoy wordt logischer verbonden met het metrostation en het nieuwe Plein op Zuid.

OV-knooppunt
Het bus- en metrostation krijgen een nieuwe inrichting en routing met een betere aansluiting op het Plein op Zuid en het winkelcentrum. Er komt een fietsenstalling voor 800 fietsen.

Winkelcentrum Zuidplein
Het winkelcentrum krijgt een betere aansluiting op de Gooilandsingel door een beeldbepalende trap in het verlengde van het Plein op Zuid. Er komen nieuwe voorzieningen, die het aanbod verbreden en uitnodigen tot langer verblijf. De verbinding tussen het bus- en metrostation en het Ikaziaziekenhuis wordt (ook buiten winkeltijden) veiliger en comfortabeler.

Werkgelegenheid en sociaal programma
De fysieke ingrepen in Hart van Zuid hebben als doel het gebied sociaal-economisch beter te laten functioneren. Het plan levert structureel ruim 300 extra banen op voor Zuid en tijdens de bouwperiode tientallen stageplekken. Daarnaast ontwikkelt Ballast Nedam een sociaal programma. Concreet betekent dit dat talentvolle jongeren via een meester/gezel-systeem een ambachtelijk vak leren en op weg worden geholpen naar zelfstandig ondernemerschap.

Met de realisatie van de visie is gedurende de looptijd van het contract een investering van ongeveer 330 miljoen euro gemoeid. De komende twee jaar worden de plannen verder uitgewerkt. Daarna starten als eerste projecten de nieuwbouw van Zwembad Charlois en de renovatie van de beurshallen van Ahoy.

Meer informatie en artist impressions op www.rotterdam.nl/hart van zuid en op www.rotterdamhartvanzuid.nl