Wethouder zegt toe: luchtkwaliteit op Zuidplein wordt gemeten

Helen Scurr, bewoonster van het Zuiderterras, heeft met haar zorgen over de luchtkwaliteit in het Zuidpleingebied gehoor gevonden op de Coolsingel. Ze voerde 25 juni het woord voorafgaand aan de bespreking van de antwoorden op schriftelijke vragen van de CDA-gemeenteraadsfractie in de commissie Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid. Wethouder Langenberg zegde deze vergadering toe dat er metingen worden gehouden bij het Zuidplein.

Helen liet in de imposante raadszaal van het stadhuis, net als tijdens de raadstafel in Charlois op 10 februari jongstleden, een doekje zien dat korte tijd voor een luchtfilter had gehangen boven een raam in haar woning. Ze betoogde dat de luchtkwaliteit door het grote aantal ritten van en naar busstation Zuidplein in combinatie met vracht- en autoverkeer een bedreiging vormt voor de gezondheid van omwonenden en bezoekers.

Langs slaapkamers

Door de ontwikkeling van het Hart van Zuid zijn volgens de inspreekster oplossingen mogelijk voor dit probleem, zoals verplaatsing van het busstation naar de huidige locatie van de tennisvereniging en een extra metrostation daar. In de plannen van Ballast Nedam is een nieuwe oprit naar het metrostation voorzien vanaf de Sallandweg, onder en langs de Zuiderterrasflat. Ze vertelde dat bewoners zich grote zorgen maken, omdat als de plannen doorgaan honderden bussen per dag langs hun slaapkamers zullen rijden.

Helen benadrukte dat de luchtkwaliteit op het Zuidplein nog  nooit is gemeten, en dat in de beantwoording van de schriftelijke vragen wordt verwezen naar een meetstation van de DCMR op de Pleinweg, op meer dan een kilometer vanaf het Zuidplein.

In de beantwoording van de vragen had het college aangegeven geen redenen te zien voor aanvullende metingen in de buurt van het Zuidplein. "De gegevens van het meetpunt Pleinweg, in combinatie met de beschikbare rekenmodellen, geven een goede indruk van de kwaliteit rondom Zuidplein." In het programma van eisen voor de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid is extra aandacht gevraagd voor luchtkwaliteit bij het ontwerp van het busstation en de parkeergarage, zo wordt verder gesteld. Er zal moeten worden voldaan aan de wettelijke grenswaarden.

Nulmeting

Turan Yazir, gemeenteraadslid voor het CDA, stelde dat de college met de beantwoording van de vragen de zorgen van de bewoners niet voldoende serieus heeft genomen. "Het CDA wil dat op de locatie een nulmeting wordt gedaan, zodat we de ontwikkelingen kunnen volgen en voldoende maatregelen kunnen nemen om de bewoners te beschermen." Ook Arno Bonte (GroenLinks) nam het op voor Helen en andere bewoners en pleitte voor metingen ter plekke: "Als de inrichting wijzigt, hebben bewoners recht om te weten wat dat betekent voor de lucht, en recht op maatregelen."

Andere commissieleden steunden het voorstel van het CDA voor een nulmeting. "Dit is nu typisch een locatie waar je echt iets concreets kunt doen", sprak Reinier de Jong (Leefbaar Rotterdam). "Bewoners verdienen het dat er wordt gemeten, zodat we de effecten weten", aldus Barbara Kathmann (PvdA). Alleen Antoinette Laan (VVD) gaf aan dat in haar optiek de schriftelijke vragen afdoende waren beantwoord. Zij stelde dat landelijk is afgesproken hoe de luchtkwaliteit wordt gemeten. Waarop Bonte tegenwierp dat de minister ook was teruggefloten wat betreft de A13, nadat metingen daar hadden uitgewezen dat de verhoging van de maximumsnelheid bij Overschie wel degelijk nadelig was uitgepakt voor de luchtkwaliteit.

Schone bussen

Wethouder Langenberg stelde in zijn reactie dat er sprake is van een serieuze situatie die aandacht moet krijgen. "Ook dit college vindt luchtkwaliteit belangrijk, maar we hebben er nog niet een snelle oplossing voor. Op allerlei gebieden zijn maatregelen nodig. De RET rijdt al met schone bussen. De streekbussen hebben we niet direct in de hand, maar in volgende contacten willen we wel benadrukken dat ook andere vervoerders moeten inzetten op lagere emissies." Langenberg zegde toe dat er op het Zuidplein gemeten wordt. "We gaan afspreken met bewoners, de gebiedscommissie en de DCMR waar en hoe er gemeten zal worden."

Op vragen vanuit de commissie tekende Helen aan dat Ballast Nedam serieus omgaat met de bezwaren van bewoners tegen de geplande nieuwe oprit voor de bussen.

Groene oprit

Tijdens sessies met experts en bewoners over Hart van Zuid is op 12 en 25 juni de noodzaak van schone bussen door een werkgroep Verkeer en Parkeren onderkend en benadrukt. Het idee om de nieuwe busoprit (groen) te overkappen moet nog verder worden uitgewerkt.

 

Bekijk de video-opnamen van de commissievergadering (agendapunt 9):

http://rotterdam.raadsinformatie.nl/notucastOD/preverg/157105/h264#agendaItem1072658

Beantwoording schriftelijke vragen:

http://www.ris.rotterdam.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=170349/type=pdf/14gr690_Van_B_en_W_de_beantwoording_van_schriftelijke_vragen_van_mevrouw_Weltevrede_over_de_luchtkwaliteit_nabij_busstation_Zuidplein..pdf