Wethouder Schneider luistert tijdens bezoek naar knelpunten bewoners

Wethouder Ronald Schneider nam tijdens zijn werkbezoek dinsdagochtend 27 januari ruim de tijd om met bewoners en leden van de Gebiedscommissie Charlois te spreken over de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. "Ik zie natuurlijk veel rapporten en notities over allerlei projectplannen, maar ik probeer ook zoveel mogelijk ter plekke te kijken en te luisteren naar de wensen en ideeën van de betrokken bewoners."

Met leden van de Klankbordgroep Zuidpleingebied en Poort van Zuid-bewoner Wout van Leeuwen, wiens brief aan de burgemeester mede aanleiding was voor het werkbezoek, stond de wethouder stil bij diverse knelpunten in het gebied. Op het Metroplein zag Schneider hoe de busroutes nu zijn, om even later op de Sallandweg bij de onderdoorgang onder de terraswoningen een indruk te krijgen van waar volgens de plannen de toekomstige aan- en afrijdroutes komen. Ook het verkeersknelpunt bij de Meijerijstraat, voor de ingang van de Q-parkgarage en de bewonersgarage van de Poort van Zuid, werd goed bekeken.

Er was aandacht voor het belang van goede verlichting. Op de Sallandweg zijn met de heropening van de parkeergarage naast Dirk nieuwe verlichtingselementen geplaatst. Maar aan de kant van de Sallandweg bij Theater Zuidplein blijft het 's avonds nog veel te donker, terwijl bewoners van de Poort van Zuid en het Motorstraatgebied langs die weg naar hun woning moeten lopen.

"Als je loopt in het gebied, zie je dat het ook wel nodig is om iets aan dit gebied te doen", was de indruk van de wethouder na de rondleiding. "Als kleine jongen kwam ik hier voor zwemlessen in Zwembad Charlois en voor bus 76 naar IJsselmonde. Eens was dit heel modern, maar nu moet er echt iets gebeuren. In de loop der jaren is er meer verkeer gekomen en zijn knelpunten ontstaan. Sociale veiligheid is belangrijk, en daarbij hoort een goede verlichting."

"U als bewoners weet wat er verbeterd kan worden en samen moeten we kijken hoe we tot oplossingen kunnen komen", aldus de wethouder. "Vaak kan dat door slimmigheden, met relatief kleine ingrepen. Het gaat niet om grote bedragen."

Maar pakt u dit ook op?, vroeg gebiedscommissielid Nico van Setten aan de wethouder. Hij verwees naar de sluiting van wijkgebouw De Larenkamp, waartegen bewoners en de gebiedscommissie fel hebben geprotesteerd. Schneider verklaarde dat hij met het stadsbestuur een breder belang dient en bij dit soort grote projecten ook naar de belangen voor een groter gebied en voor heel Rotterdam moet kijken.

De wethouder benadrukte nogmaals dat hij het belangrijk vindt om te weten wat de bewoners vinden. Wout van Leeuwen merkte op dat bewoners het opgeven omdat zij vaak jaren aandringen op een oplossing voor een probleem en niet zien dat het iets uithaalt.

"U kunt ons helpen", haakte gebiedsmanager Maljaerd den Hollander daarop in. "Kunt u zorgen voor meer verlichting, onder andere bij Theater Zuidplein? Als bewoners daar verbetering in zien, schept dat vertrouwen voor de lange termijn." Het antwoord van Schneider was kort maar krachtig: "Oké, daar ga ik mee aan de slag." De wethouder beloofde nog vaker een bezoek te zullen brengen aan het Zuidpleingebied en de ontwikkelingen hier nauwlettend te zullen blijven volgen.