Werkzaamheden (ook 's nachts) aan bocht en bussluis Carnissesingel

Om de route voor het bouwverkeer vanaf de bouwplaats voor het nieuwe zwembad mogelijk te maken, vinden werkzaamheden plaats aan de bussluis op de Carnissesingel.

De bocht van de Van Swietenlaan naar de Carnissesingel is te smal voor de vrachtauto’s. Daarom worden het trottoir en de rijbaan verlegd en vernieuwd. Om de draai mogelijk te maken, dient ook de bussluis te worden verplaatst richting Gooilandsingel.

De werkzaamheden worden uitgevoerd dinsdag 28 juni tot en met vrijdag 8 juli. Om de dienstregeling van het openbaar vervoer niet te verstoren, wordt een deel van het werk ’s nachts uitgevoerd. Daarbij zal mogelijk geluidsoverlast optreden (van 23.00 tot 7.00 uur).

Omwonenden worden met een bewonersbrief geïnformeerd. Daarin staat bij wie men terecht kan met vragen of meldingen bij ernstige overlast. Ook zijn in de brief plattegronden opgenomen van de plek van de werkzaamheden en van de route voor het bouwverkeer.

Klik hier voor de volledige bewonersbrief.