Voorzitter Zuidpleingebied niet gekozen in gebiedscomissie

Klaas Hoogerwerf, voorzitter van Stichting Zuidpleingebied, heeft bij de verkiezingen op 19 maart onvoldoende steun gekregen voor een zetel in de nieuwe gebiedscommissie Charlois.

De 'Lijst Klaas Hoogerwerf' kreeg 2% van de stemmen (304 kiezers). "Ik was er tevoren absoluut niet zeker van dat we genoeg stemmen zouden krijgen", zei Klaas na het bekendworden van de voorlopige uitslag. "Maar ik had wel een beter resultaat verwacht. Immers, de bewonersorganisaties in Charlois steunden onze lijst, we hebben gezamenlijk campagne gevoerd."

"De verkiezingstijd was een bijzondere ervaring en heeft veel nieuwe contacten opgeleverd", zegt Klaas in een interview in De Zuidpleiner die kort na de verkiezingen is verschenen. "Mijn motto blijft: voor en met bewoners. Er liggen met de plannen voor het Hart van Zuid veel uitdagingen en kansen."