Verslag presentatie Hart van Zuid en aanmelden voor klankbordgroep

In de Zuidpleiner van december is een uitgebreid verslag opgenomen van Raad in de Wijk Zuidplein op 18 november in Theater Zuidplein. Deze avond heeft Ballast Nedam de plannen gepresenteerd voor het Hart van Zuid en gingen vertegenwoordigers van de projectontwikkelaar, de gemeente Rotterdam en de deelraad in gesprek met bewoners en ondernemers.

Sonja Gbadega-Baert, bestuurslid van Stichting Zuidpleingebied, deed tijdens de bijeenkomst in Theater Zuidplein een oproep aan bewoners en ondernemers. "Wij zijn er om jullie belangen te behartigen, dus als er vragen zijn over de plannen met het Hart van Zuid, horen wij die graag."

Er komt een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit het gebied. Vanwege de uiteenlopende belangen worden aparte bijeenkomsten gehouden (voor ondernemers, bewoners en gebruikers).

Belangstellenden kunnen zich tot en met 31 januari aanmelden, daarna wordt een selectie gemaakt. Daarbij wordt onder meer gekeken naar een goede vertegenwoordiging vanuit alle gebiedsdelen en gebruikersgroepen. Interesse? Meld je aan: info@onszuidpleingebied.nl