Uitwerking idee├źn Hart van Zuid gepresenteerd op informatieavond

De Kerk van de Nazarener was in juni het decor van een levendige brainstorm over het Hart van Zuid. De eerste informatieavond op 2 juni resulteerde in pagina's vol reacties en aanvullingen op de plannen van Ballast Nedam voor de gebiedsontwikkeling.

"Niet alles kunnen we helaas meteen gebruiken", zei gastvrouw Dorine Cleton op de slotavond (30 juni). "Tijdens de value engineering-sessies op 12 en 25 juni heeft een planteam met experts, bewoners en ondernemers een selectie gemaakt van de ideeën die we vervolgens nader hebben uitgewerkt. Voor vier thema's is een top 3 opgesteld. Wat overblijft, gooien we niet weg. Die ideeën bewaren we en blijven ons inspireren."

Schone bussen

Bij Verkeer is onder meer gekeken naar mogelijkheden om bezoekers van Ahoy ook toe te leiden naar parkeervoorzieningen in het Motorstraatgebied, zoals de Q-park garage bij Ikazia. Hier zijn wellicht ook oplossingen te vinden voor knelpunten rond bewonersparkeren. Een andere verkenning was: kan de geplande busroute langs het Zuiderterras groen overkapt worden? En wat zou het mooi zijn als Zuidplein een ov-knooppunt wordt met schone bussen en louter elektrisch openbaar vervoer... Ook is er stilgestaan bij betere bewegwijzering in en rond de parkeergarage Zuidplein en de parkeerplaatsen bij Ahoy, zodat het in- en uitrijdende verkeer beter doorstroomt.140625 VE 1 totaal (1)3

De groep Leefbaarheid heeft ingezoomd op meer water en groen langs verbindingen en rond gebouwen. Dat betekent groene gevels en daken, maar ook: kan de Gooilandsingel een beetje blauw worden op de tekeningen? In het wensenlijstje voor het thema Winkelcentrum en ov-knooppunt staat naast de geplande ingrepen uitbreiding van het winkelaanbod bovenaan, met niet alleen kwaliteitswinkels maar ook ruimere openingstijden. De vindbaarheid moet beter: maak de 'dichte dozen' transparant. Het gebruik van openbaar vervoer kan worden gestimuleerd door een comfortabele wachtruimte en de nabijheid van servicewinkels die het publiek ook in het winkelcentrum kunnen trekken. Winst voor de bewoners is een nieuwe looproute die het ov-knoopunt verbindt met het Motorstraatgebied.

Bij het thema Talent lag de focus op één idee: de Globe. In deze ontmoetingsplaats is ruimte voor empowerment en cultuuruitwisseling. Jong en oud kunnen er van elkaar leren en verbindingen leggen naar werk en stage. Er kan worden gekookt met producten uit een eigen stadstuin.

Opvallend is dat bij veel zoekopdrachten ook buiten de oorspronkelijke grenzen van het plangebied naar oplossingen en alternatieven is gezocht, zo werd tijdens de slotavond geconstateerd. Dat houdt risico's in voor de haalbaarheid, omdat medewerking van andere partijen cruciaal is. Tegelijkertijd kan Ballast Nedam een coördinerende en verbindende rol spelen om het Hart van Zuid optimaal en in samenhang met de omliggende gebieden te ontwikkelen.

Bewonersparkeren

De uitleg en bespreking van de zoekopdrachten maakte tijdens de tweede avond voor bewoners en ondernemers veel emoties los. In de workshop Verkeer werd uitvoerig gediscussieerd over huidige problemen rond bewonersparkeren: de parkeergarage Poort van Zuid waarvoor bewoners steeds vaker in de file staan, het opheffen van bewonersplaatsen in parkeergarage Zuiderterras, en het weerbarstige beleid van de gemeente met betrekking tot parkeervergunningen. Wat betreft de stromen naar en van parkeervoorzieningen kan bewegwijzering soelaas bieden, maar ook andere afstelling van verkeerslichten, zodat bijvoorbeeld het bezoekersverkeer naar de parkeerplaatsen bij Ahoy sneller doorstroomt. Ook de hoge en uiteenlopende parkeertarieven en combikaarten kwamen aan de orde.

In de groep Leefbaarheid werd op de laatste avond het idee van een groene loopbrug naar Ikazia geopperd. Er komen zoveel nieuwe gebouwen dat er weinig plek overblijft voor water en groen, klonk er ook een punt van zorg. Groen en blauw kunnen verbindingen leggen, was de boodschap. De workshop over het winkelcentrum resulteerde in een hartenkreet: breng naast een hoger segment (mode)winkels ook het marktje terug, met groente en fruit, een bakker en een slager. Ook aan een tweede supermarkt bestaat behoefte. Deelnemers in de groep Talent, ten slotte, pleitten voor het in kaart en samenbrengen van ideeën voor de ontmoetingsplek. Creëer een podium voor starters, maak ruimte voor (dans)talenten, breng ouderen en jongeren bij elkaar door sportactiviteiten.

Hoe nu verder?

"We nemen de ideeën mee in de uitwerking van de structuurvisie, het bestemmingsplan en de milieu-effectrapportage", aldus Cleton in haar afsluiting. "Voordat de procedures starten, komen we bij u terug, en met velen van u apart." Ballast Nedam wil bijvoorbeeld een avond organiseren voor bewoners van het Zuiderterras om de plannen en specifiek de busroute nader te bespreken. Woordvoerder Peter Klevering benadrukte dat er een nauwe samenwerking is met de gemeente Rotterdam, maar voor sommige zaken - neem de schone bussen -  is ook medewerking van derden nodig. Tegelijkertijd kan medewerking van alle verschillende eigenaren van het winkelcentrum niet worden afgedwongen. Ballast Nedam kan wel met andere partijen rond de tafel gaan om samen oplossingen te zoeken. De bijeenkomsten in de kerk waren een veelbelovende start en hebben de betrokkenen dichter bij elkaar gebracht. "We willen op zo kort mogelijke termijn ook zichtbaar zijn in het gebied", aldus Klevering.