Straten in Hart van Zuid nu al op de schop

De gemeente Rotterdam is maandag 19 oktober gestart met regulier onderhoud van straten rondom winkelcentrum Zuidplein. Op de Sallandweg, Meijerijstraat, Twentestraat en Zuidplein wordt bestrating gerepareerd en/of gedeeltelijk of geheel vernieuwd.

Als eerste wordt het fietspad aan de Sallandweg vernieuwd. Fietsers worden omgeleid en de fietsenstalling blijft bereikbaar. Daarna worden andere straten aangepakt. Het totale werk duurt tot begin 2016 en wordt gefaseerd uitgevoerd. De parkeergarage blijft altijd bereikbaar en voor de bevoorrading van winkels worden maatregelen getroffen.

Aanleiding voor de werkzaamheden is dat bij een wegenschouw is gebleken dat delen van de straten in zeer slechte staat zijn. Deze delen worden herbestraat met nieuw materiaal. In sommige straatdelen is reparatie voldoende. Hier komt geen nieuw materiaal.

De inrichting van de straten (het wegprofiel) blijft bij de herbestrating in principe hetzelfde als voorheen. Er is één uitzondering: de fietsoversteek op de Sallandweg vanaf de Carnissesingel zal niet meer terugkomen omdat deze gevaarlijke situaties oplevert. De oversteek wordt verlegd en er komt een tweerichtingen-oversteek aan de andere kant van het Zuiderterras, na de onderdoorgang. De slinger die daar nu ligt bij de fietsoversteek wordt rechtgetrokken.

De gemeente beperkt de (geluids)overlast van de herbestratingsmogelijkheden zoveel mogelijk. Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 17.00 uur. Bij een eventuele verhuizing kunnen bewoners contact opnemen zodat de straat tijdelijk weer toegankelijk kan worden gemaakt.

Bewoners en ondernemers zijn met een brief van 12 oktober op de hoogte gesteld van de werkzaamheden.

Klik hier voor de bewonersbrief