Stichtingsbestuur: sociale binding in top 5 voor Zuidplein

Er moet de komende jaren extra aandacht zijn voor onderlinge contacten tussen bewoners in het Zuidpleingebied. Dat heeft het bestuur van Stichting Zuidpleingebied op 11 juni bepleit tijdens een bezoek van een delegatie van de gebiedsorganisatie en de gebiedscommissie Charlois.

In de extra bestuursvergadering werd gesproken over onderwerpen die opgenomen moeten worden in het gebiedsplan 2014-2018 dat momenteel wordt voorbereid. De gebiedsorganisatie had al een top 4 voorgesteld: investeren in veiligheid, investeren in beheer en onderhoud van de buitenruimte, investeren in winkelcentrum Zuidplein, en investeren in de toekomst (Hart van Zuid).

Stichting Zuidpleingebied heeft extra aandacht gevraagd voor schoon, heel en veilig en in het bijzonder voor betere verlichting, bestrating en toezicht (ook 's avonds en 's nachts). Daarnaast is de wens geuit voor Buurt Bestuurt (waarbij bewoners meepraten over de inzet van Roteb, Stadsbeheer en politie) en voor Burgerblauw.

Burgerblauw

Commissielid Nico van Setten suggereerde samenwerking te zoeken met de bestaande groepen Burgerblauw in Carnisse en de Tarwewijk. Gebiedsmanager Maljaerd den Hollander wil onderzoeken of een vertegenwoordiger van Stichting Zuidpleingebied kan aanschuiven bij het Zuidpleinoverleg, dat nu nog alleen over het winkelcentrum gaat, maar binnenkort wordt uitgebreid met de omliggende straten. Ook groen, bewonersparkeren en een kwaliteitsverbetering van het winkelcentrum kwamen in de vergadering met de gebiedscommissie aan de orde.

De vijfde prioriteit voor Zuidplein die het stichtingsbestuur graag opgenomen wil zien in het gebiedsplan is investeren in sociale binding. Steeds meer bewoners, zowel oud als jong, raken in een sociaal isolement. Daarom organiseert de stichting activiteiten in de Arie Smitzaal. Daarnaast lijkt er een toenemende behoefte te bestaan aan ouderwetse burenhulp, voor bijvoorbeeld de dagelijkse boodschappen, klussen in huis en vervoer. In sommige appartementencomplexen is er veel burencontact en sociale controle, maar wellicht kan waar dat nodig is een vrijwilligersgroep of een ander initiatief uitkomst bieden voor hulpbehoevenden.

Sociaal in Hart van Zuid

Tijdens de eerste zogeheten value engineering-sessie over Hart van Zuid op woensdag 12 juni is het onderwerp 'sociaal' ook aan de orde geweest. Directeur Marlies Mulder van De Zakenpartner gaf een presentatie over de plannen voor een 'Ambachtshuis', waar 150 jongeren per jaar praktijkgericht onderwijs kunnen volgen en begeleid worden naar werk. Daarnaast is deze dag tijdens één van de workshops met professionals en bewoners een idee uitgewerkt voor een ontmoetingsplaats. In dit 'social house' kunnen bewoners samen koken, elkaar helpen en coachen naar opleiding en werk, en dromen uitwisselen. "Als je er weggaat, moet je iets hebben bijgedragen, maar ook kracht hebben gekregen", aldus één van de werkgroepleden.

Gebiedsplan 2014-2018

Bewoners en andere belangstellenden kunnen tijdens de Zuiderparkdagen op 14 en 15 juni in gesprek met leden van de gebiedscommissie Charlois over het gebiedsplan 2014-2018. Dat kan op beide dagen van 12.00 tot 18.00 uur in een grote tent op het feestterrein bij De Molenwei (Kromme Zandweg ter hoogte van de molen). Ook ideeën voor de top 5 voor het Zuidpleingebied zijn dan zeer welkom. Inspreken is mogelijk tijdens de vergadering van de gebiedscommissie op 23 juni (aanmelden bij m.vanderslikke@rotterdam.nl).