Startbijeenkomst Hart van Zuid: 'Nog niet alle keuzes zijn gemaakt'

"De voorspellingen waren somber: te complex, dat durft de markt niet aan. Maar we zitten wél in Rotterdam! Als er uitdagingen zijn, zetten wij de schouders eronder. Wij denken niet in onmogelijkheden, maar in mogelijkheden. Dat geldt ook voor dit plan voor een transformatie naar een kloppend Hart van Zuid."

Zo schetste wethouder Ronald Schneider bij de feestelijke startbijeenkomst op 21 juni de aanloop naar de gebiedsontwikkeling. Projectdirecteur Peter Klevering van Ballast Nedam sprak van 'het moment waar we met z'n allen naar toe hebben geleefd'. Met 'we' bedoelde hij ook de partners, zoals Ahoy, de gemeente Rotterdam, de gebiedscommissie Charlois, ondernemers en bewoners.

Klevering memoreerde dat op 1 november 2013 op dezelfde locatie de eerste plannen waren gepresenteerd en dat vanaf 1 juni 2014 stevig is ingezet op het participatietraject. In november 2015 heeft de gemeenteraad het Bestemmingsplan Hart van Zuid vastgesteld en op 28 april jongstleden was de financiële bekrachtiging van de overeenkomst tussen de gemeente en het bouwconsortium Ballast Nedam/Heijmans een feit.

Sociale opgave

Het doel van de gebiedsontwikkeling is de kwaliteiten van het gebied te versterken, niet alleen met fysieke ingrepen zoals de uitbreiding van Ahoy met een congrescentrum en hotel en de bouw van een nieuw zwembad en theater annex bibliotheek. "We hebben ook een sociaal-maatschappelijke opgave", aldus de projectdirecteur. "Door het gebied naar een hoger economisch niveau te tillen, kunnen we jongeren en ondernemers van Zuid - en ook van daarbuiten - kansen bieden."

Ook benadrukte Klevering dat de planontwikkeling nog niet klaar is. "Vandaag markeren we de start van de bouw. Deze zomer gaan we heien voor het zwembad, de bouw van de school is al gestart."

Het nieuwe Hart van Zuid moet bezoekers verleiden langer in het gebied te blijven. "Door het huidige, introverte karakter nodigt het gebied niet uit, het functioneert niet als een binnenstad", verklaarde Klevering. "We willen voortborduren op de kwaliteiten die er zijn, met bijvoorbeeld de iconen Ahoy en Winkelcentrum Zuidplein. Functies worden opnieuw neergezet op een manier die uitnodigt door kruisbestuiving. Waarbij we ons voor een langere periode verbinden aan het gebied."

In gesprek over buitenruimte

"Natuurlijk brengen de bouwwerkzaamheden en herinrichting overlast met zich mee", gaf de projectdirecteur aan. "Maar er zijn ook kansen, bijvoorbeeld een feest in het oude zwembad voordat het gesloopt wordt. Verder zijn nog niet alle keuzes gemaakt, dat doen we geleidelijk. We hebben nog niet met alle betrokkenen de juiste gesprekken kunnen voeren. Begin juli gaan we met bewoners in gesprek over hoe we de buitenruimte vorm kunnen geven. We beginnen met het creëren van twee hoofdpleinen en willen de Gooilandsingel teruggeven aan de voetgangers en de fietsers."

Zowel de wethouder als de projectdirecteur stonden in hun toespraak stil bij het overlijden van Doro Siepel. De startbijeenkomst vond plaats in Theater Zuidplein, waarvan zij sinds 2006 directeur is geweest. "We zijn toch een beetje te gast in 'haar' theater", sprak Schneider. "Ze was een bijzonder persoon, energiek en enorm betrokken bij de ontwikkeling van dit gebied." Ook Klevering roemde Doro Siepel om haar inzet voor met name de multiculturele bevolking van Zuid. "Zij zal ons blijven inspireren."

Meer informatie over de gebiedsontwikkeling in het persbericht.