Sloop voor zwembad en bouw uitbreiding school starten in april

Op twee locaties begint dit voorjaar de nieuwbouw voor het Hart van Zuid. Aan de Gooilandsingel start half april de sloop van de voormalige Stadswinkel voor het nieuwe zwembad. Langs de Carnissesingel gaat naar verwachting eind april de eerste paal de grond in voor de uitbreiding van het Hoornbeeck College.

Omwonenden en andere belangstellenden kregen donderdag 10 maart tijdens een informatieavond uitleg over de planning en de onvermijdelijke overlast die de werkzaamheden met zich meebrengen.

Werkzaamheden zwembad

Voor het zwembad vindt om te beginnen asbestsanering plaats. Dit gebeurt volgens alle wettelijke voorschriften, benadrukte Koos van Os van de bouwcombinatie Ballast Nedam/Heijmans in zijn presentatie. “Het gebouw wordt afgeplakt. U kunt mannen in witte pakken zien lopen, maar de werkzaamheden vinden inpandig plaats op een afgesloten bouwplaats.”

Na de asbestsanering wordt de middenbeuk van het voormalige deelgemeentekantoor gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe zwembad. Na de sloop starten in juni de heiwerkzaamheden voor de fundering en de bouw van het casco. In het vierde kwartaal wordt begonnen met het renoveren en plaatsen van de gevels en het dak (tot ongeveer juli 2017), in het voorjaar van 2017 start de afbouw.

Voor de bouw van het zwembad worden eind maart/begin april 20 bomen gekapt op de bouwlocatie van het zwembad. Voor 18 bomen geldt een herplantplicht.

Overlast zwembad

De werkzaamheden voor het zwembad vinden plaats op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur. Indien er buiten deze tijden wordt gebouwd, worden bewoners geïnformeerd. Bouwverkeer blijft zoveel mogelijk op het bouwterrein en rijdt aan via de Gooilandsingel. Voor het zwembad worden geen torenkranen ingezet, maar mobiele kranen die op verschillende posities kunnen worden ingezet maar ook binnen het bouwterrein blijven. De kranen dragen geen lading boven de openbare weg. Het bouwverkeer zal de route Zuiderparkweg-Sallandweg(onder de terrasflats)-Zuidplein-Gooilandsingel aanhouden.

Werkzaamheden school

Het eerste grote werk voor de uitbreiding van het Hoornbeeck College is het heien voor de fundering. “Waarschijnlijk wordt de officiële eerste paal na Koningsdag geslagen”, zei Ron van der Ploeg van de bouwcombinatie. De heiwerkzaamheden zullen ongeveer tien dagen in beslag nemen. Rekening houdend met de school, is er voor gekozen om zoveel mogelijk in de vakantieperiode te heien.

De betonpalen zijn geprefabriceerd. Voor het casco (bouw van medio juni tot eind september) worden stalen spanten geplaatst. De gevels worden opgebouwd met kalkzandsteenblokken en afgewerkt met metselwerk.

Voor de bouw van de school worden 11 bomen gekapt waarvoor een vergunning nodig is (alleen binnen de bouwlocatie). Ook hiervoor geldt een herplantplicht. Bijzonder is dat in de gevels van de school nestkasten worden aangebracht voor zwaluwen, huismussen en vleermuizen.

Overlast school

De werkzaamheden voor de uitbreiding van de school vinden hoofdzakelijk plaats op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur. “Als het nodig is om op zaterdag te werken, worden omwonenden geïnformeerd”, aldus Van der Ploeg.  

Trillingen

Voorafgaand aan het heien wordt een aantal gebouwen (woningen) rond de bouwlocaties ingemeten. Zodoende is - als er ondanks alle voorzorgsmaatregelen onverhoopt toch schade optreedt - het vertrekpunt duidelijk vastgelegd bij de notaris. De betreffende bewoners krijgen bericht over de metingen. Rond de locatie van het zwembad worden geluids- en trillingsmeters geplaats die waarschuwen als de normen worden overschreden. Als er op de bouw een melding binnenkomt, worden direct maatregelen getroffen of worden de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd.

Parkeren

Personeel van de bouwbedrijven krijgt opdracht om uitsluitend binnen de beide bouwlocaties te parkeren. Hiervoor worden zijn speciale plekken gereserveerd, met een uitwijkmogelijkheid bij de tennisbanen.

Bewoners met een parkeervergunning moeten er rekening mee houden dat de huidige parkeerplaatsen aan de Boerhaavestraat vervallen. Deze komen niet terug in de nieuwe situatie; wel komt er een nieuwe parkeerinrichting achter het nieuwe zwembad (Van Swietenlaan). Tijdens de informatieavond vroeg een bewoner of die plaatsen in de buitenruimte worden gecompenseerd. Peter Klevering, projectdirecteur Hart van Zuid, antwoordde dat de door de gemeente en de bouwcombinatie opgestelde parkeerbalans tijdens de bouwwerkzaamheden regelmatig wijzigt, maar voldoende blijft, voor zowel vergunninghouders als overige parkeerders. De vraagsteller stelde dat bij die parkeerbalans het betaald parkeren in de Q-park garage is betrokken en dat dat geen oplossing biedt voor de bewoners. “Dus de parkeerdruk neemt toe.”

Ontwerp zwembad

Op de informatieavond werden ook presentaties gegeven over de ontwerpen voor de nieuwbouw. Vincent van der Meulen van Kraaijvanger Architecten vertelde onder meer dat zowel het 50- als het 25-meterbad door meerdere doelgroepen te gebruiken zijn. Er komt een tussenwand en het grote bad krijgt een lichte, moderne uitstraling, terwijl het kleine bad met warme kleuren meer intiem en authentiek wordt ingericht. De gevels van de bestaande zijvleugels aan de Van Swietenlaan en Gooilandsinel worden gerenoveerd. De nieuwe (zij)gevels krijgen zandkleurig stucwerk en ramen van verschillende afmetingen. Het dak van het nieuwe zwembad wordt voor een deel beplant.

Ontwerp school

Vanwege nieuwe techniekopleidingen krijgt het Hoornbeeck College vier bouwlagen – één meer dan aanvankelijk gedacht – vertelde directeur Arjen van Kralingen. Architect Machiel Hopman lichtte toe dat het terrein achter de nieuwe vleugel zoveel mogelijk groen blijft door onder meer toepassing van grasbetontegels. Hij legde uit dat ROC’s verplicht zijn parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren, maar dat deze alleen bij grote evenementen als diplomauitreikingen gebruikt zullen worden. Het gebouw krijgt houten kozijnen en de gevels worden afgewerkt met metselwerk. De uitstraling van de nieuwbouw schetste hij als robuust, ambachtelijk, innovatief en warm.

Communicatie

De bouwcombinatie Ballast Nedam/Heijmans informeert omwonenden en bedrijven via de website en Facebook-pagina over voortgang van de werkzaamheden. Indien er bijzondere zaken optreden, wordt een brief of flyer verspreid. Blijf op de hoogte via internet: www.hartvanzuidrotterdam.nl  - facebook.com/hartvanzuidrotterdam

________________________________________________________________________________________ 

Grove tijdsindicatie bouw zwembad

Bouw zwembad

_____________________________________________________________________________________________________________

Grove tijdsindicatie bouw school (onder)

Bouw school