Slechts kleine wijzigingen mogelijk in zwembadontwerp

“Als u grote wijzigingen wilt, heeft dat z’n prijs.” Met die boodschap nam wethouder Visser (sport en cultuur) donderdag 17 maart alvast een voorschot op de discussie in de gemeenteraadscommissie ZOCS over het nieuwe zwembad Hart van Zuid.

Aanleiding voor de uitspraak en een kort debat in de gemeenteraadsvergadering was een artikel in het AD van zaterdag 12 maart waarin Pieter van den Hoogenband kritiek uitte op het ontwerp van het nieuwe zwembad in Rotterdam-Charlois. In een interview met de krant gaf de voormalig Olympisch zwemkampioen aan dat het bad niet geschikt is voor topsportevenementen: “Met dit B-bad is Rotterdam kansloos voor de Jeugd Olympische Spelen.”

In een brief als reactie op vragen van gemeenteraadsleden had de wethouder al uiteengezet dat de zwembond KNZB nauw betrokken is geweest bij de ontwikkeling van het zwembad en dat ook met de Rotterdamse zwemverenigingen overleg heeft plaatsgevonden. Van de zijde van het NOC zijn geen opmeringen geplaatst over de specificaties van het zwembadontwerp. Verder is gebruikgemaakt van de ervaringen van de 50 meter-baden in Eindhoven, Den Haag, Dordrecht en Antwerpen.

De wethouder heeft woensdag 23 maart een gesprek met Van den Hoogenband en hoort dan wat exact diens kritiekpunten zijn. Daarna kan er een debat plaatsvinden in de gemeenteraadscommissie.

Diverse gemeenteraadsleden stelden op 17 maart nog aanvullende vragen. “Hoe en op welk moment kunnen we nog ingrijpen om het toch een goed topsportbad te laten worden?”, wilde bijvoorbeeld Van den Donk (VVD) weten. Buijt (Leefbaar Rotterdam) vroeg meer duidelijkheid over de standpunten van de Rotterdamse zwem- en waterpoloverenigingen die volgens een tweede krantenartikel het nieuwe bad niet zullen gebruiken.

Verveen (D66) vroeg om een ‘afvinklijstje’ voor de commissievergadering waaruit duidelijk wordt aan welke normen uit het handboek voor zwembaden wel of niet wordt voldaan. De Kleijn (SP) verzocht op zijn beurt om informatie over de financiële consequenties voor het hele Hart van Zuid. “Wanneer is de financial close?”, was een concrete vraag van raadslid Bruijn (PvdA). Hij herinnerde er aan dat wat de gemeenteraad betreft ook over de maatgeving van het Kunstenpand in het Hart van Zuid nog een definitief besluit moet worden genomen.

Volgens de wethouder zijn er niet al te veel wijzigingen aan het zwembad meer mogelijk. “We zitten in de fase van het definitieve ontwerp. Alleen de juryruimte en wachtruimte kunnen we nog aanpassen.” De financial close moet plaatsvinden minimaal één maand na het akkoord van de financiële toets (op 18 februari) en voor 1 mei, wanneer de start van de realisatiefase van Hart van Zuid is gepland.

De eerstvolgende reguliere vergadering van de gemeenteraadscommissie ZOCS is op woensdag 23 maart en daarna pas weer op 13 april.

Klik hier voor de brief van wethouder Visser