Schriftelijke vragen VVD-fractie over mogelijke locaties windturbines

Gemeenteraadslid Jan-Willem Verheij heeft namens de VVD-fractie schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester en wethouders over een studie naar windturbines, waarbij Ahoy en het Vaanplein genoemd worden als alternatieve locaties.

Aanleiding is het ‘Startdocument planMER partiële herziening VRM windenergie Zuid-Holland’ dat 27 juli is gepubliceerd. De herziening is nodig om een aantal nieuwe locaties buiten de gemeente Rotterdam (Pijnacker-Noord, Delft en Westland) te kunnen onderzoeken.

De liberalen maken zich zorgen omdat verschillende locaties zich in de nabijheid van woningen bevinden. Ze willen weten in hoeverre de gemeente betrokken is bij de plannen en het bevreemdt hen dat de gebiedscommissies nog niet bij de plannen betrokken zijn.

Lees de schriftelijke vragen op internet

Lees meer op de website van de Provincie