Raad accepteert miljoenenverlies vanwege leegstandsrisico's

Hoewel er geen expliciet besluit is genomen, heeft de gemeenteraad op 7 april gekozen voor een kleiner Kunstenpand in het Hart van Zuid met een bibliotheek van 500 m2. Daarmee wordt een financiële tegenvaller geaccepteerd van 2,9 miljoen euro. Een meerderheid van de raad volgt hiermee het college, dat het risico van leegstand te groot vindt en in de voorjaarsretraite dekking wil zoeken voor de verliespost.

“Het is niet alleen een financieel risico”, verklaarde wethouder Ronald Schneider in het debat. “Leegstand oogt niet lekker, daar hebben andere partijen in het pand ook last van. Het laatste wat we willen in Rotterdam, is meer leegstand.”

Hij benadrukte dat er naast imagoschade voor het Hart van Zuid sprake zal zijn van extra kosten wanneer gekozen zou worden voor een groter pand. Het gaat om één à twee miljoen extra verlies door onder meer voorbereidingskosten, makelaarskosten, en eventuele wensen van nieuwe huurders, zo heeft de wethouder in een brief van 4 april uiteengezet.

Motie ‘niet over de balk’

In eerdere debatten deden wethouder Schneider (Bouwen) en zijn college Pex Langenberg (Cultuur) de toezegging dat de raad nog tot uiterlijk 1 mei zou kunnen besluiten om het oorspronkelijke ontwerp te realiseren, met een bibliotheek van 2.000 m2. Leo Bruijn (PvdA) maakte in de vergadering van 7 april van die mogelijkheid gebruik door het indienen van een motie. Hij betoogde dat bij de ontwikkeling van Hart van Zuid een volwaardig centrum het uitgangspunt was, en dat daarin niet alleen ruimte moet zijn voor passieve cultuur, maar ook voor actieve.

Bruijn zei te willen voorkomen dat 2,9 miljoen euro over de denkbeeldige balk wordt gegooid. “Terwijl we voor een meerbedrag van pakweg 1,5 miljoen twintig jaar lang de beschikking krijgen over 1500 extra vierkante meter. Als dat voor de helft leegstaat, spelen we nog quitte.”  

Hij riep de raad op een eigen afweging te maken en kreeg steun van andere oppositiepartijen. Leo de Kleijn (SP) zei in te zullen stemmen met “een behoorlijk financieel voordeel zonder veel extra geld”. Maarten van de Donk (VVD): ”Hier ligt een kans: bouw die extra vierkante meters op Zuid, want Zuid verdient dat.” Ook GroenLinks stemde voor de motie. Maar omdat Leefbaar Rotterdam, het CDA, D66 en ChristenUnie-SGP tegen stemden, werd de motie verworpen.

Minder verdiepingen?

Onduidelijk is nog in hoeverre dit voor omwonenden een meevaller is, ofwel of het kleinere ontwerp minder verlies aan uitzicht en bezonning betekent. Het lijkt onwaarschijnlijk dat er drie verdiepingen worden geschrapt, zoals wordt geconcludeerd in het AD/RD van 8 april. Mogelijk baseert de krant zich op een uitspraak van Bart-Jan van Rij (Leefbaar Rotterdam), die sprak over extra 1.500 vierkante meter op drie verdiepingen bovenop de bibliotheek (die nu is voorzien op de begane grond).

Het is nog maar de vraag of het Kunstenpand lager wordt dan de maximale hoogte die is aangegeven in het bestemmingsplan dat in november jongstleden is vastgesteld. Op eerdere plankaarten was de maximale hoogte 22 meter. Die is later teruggebracht naar 18 meter, met aan de kant van de Gooilandsingel een klein deel tot 22,5 meter en een hoogteaccent van maximaal 28 meter.

Groter plein?

Diezelfde onduidelijkheid is er nog over de oppervlakte van het Plein op Zuid, tussen het nieuwe zwembad en het Kunstenpand. In eerdere debatten van de gemeenteraadscommissies werd de suggestie gewekt dat een kleinere bibliotheek een groter plein mogelijk zou maken, maar daarvan zijn nog geen tekeningen en plattegronden getoond. Verschillende presentaties aan de politiek vonden vanwege de financiële consequenties plaats in besloten vergaderingen. Het wachten is op nadere informatie van projectontwikkelaar Ballast Nedam en de architecten om duidelijkheid te krijgen over een en ander.

Aanpassingen zwembad

Een motie van de VVD over door oud-topzwemmer Pieter van den Hoogenband voorgestelde aanpassingen van het ontwerp voor het zwembad is tijdens het debat op 7 april ingetrokken. Wethouder Schneider zegde toe dat de raad eind april een overzicht krijgt van de verbeterpunten die in dit stadium van het project nog haalbaar zijn. Heel binnenkort starten de voorbereidende werkzaamheden voor het zwembad, zoals het asbestvrij maken van het voormalige deelgemeentekantoor.

Klik hier voor de brief van de wethouder van 4 april over de risico’s van leegstand.