Pleidooi bij Raad van State voor parkeren 'alleen vergunninghouders'

Stichting Zuidpleingebied heeft in een brief aan de Raad van State aangedrongen op een zogeheten voorwaardelijke verplichting met betrekking tot het bewonersparkeren in het Bestemmingsplan Hart van Zuid.

Het verzoek is om in elk geval de Van Swietenlaan en de Twentestraat geheel te reserveren voor vergunninghouders. Belangrijk is dat dan wel de huidige parkeersector wordt verkleind, zodat alleen vergunninghouders uit de directe omgeving in de betreffende straten kunnen parkeren. Nu is de praktijk dat vergunninghouders uit verdergelegen straten in parkeersector 20 veelvuldig in de Van Swietenlaan parkeren vanwege de nabijheid van voorzieningen en het ov-station.

Ingang garage moet blijven

Verder wijst Stichting Zuidpleingebied op de mogelijkheid om in de regels van het bestemmingsplan op te nemen dat de huidige ingang van de parkeergarage aan de Sallandweg gehandhaafd blijft, zodat bezoekers vanaf de Zuiderparkweg en de Goereesestraat - zoals nu het geval is - zonder omwegen de garage kunnen bereiken en minder geneigd zullen zijn op straat te parkeren.

In de zienswijze , die op 10 februari naar de Raad van State is verzonden, benadrukt de stichting dat een goede ontsluiting van de parkeergarages cruciaal is. Met name de poort aan de Sallandweg bij het huidige Theater Zuidplein is een belangrijke inrit omdat deze zowel vanaf de Goereesestraat als vanaf de Zuiderparkweg toegankelijk is. Vanwege het nieuwe busstation en de bouw van een nieuwe parkeergarage is onzeker dat deze inrit gehandhaafd blijft.

Op straat nu goedkoper

Met de brief aan de Raad van State reageert Stichting Zuidpleingebied op de voorgestelde reparatie van het Bestemmingsplan Hart van Zuid door de gemeenteraad van Rotterdam. Die biedt volgens de bewonersorganisatie onvoldoende oplossing voor de bewoners. Niet alleen blijven er in het plangebied te weinig parkeerplaatsen op straat in de directe omgeving van de woningen, de zogenoemde parkeerbalans houdt onvoldoende rekening met het feit dat bezoekers van de nieuwe voorzieningen (zoals het zwembad en het kunstenpand) op straat goedkoper en dichterbij kunnen parkeren dan in de parkeergarages.

In de binnenstad van Rotterdam worden de tarieven voor straatparkeren verhoogd en zijn de tarieven voor de gemeentelijke parkeergarages verlaagd om gebruik van de garages te stimuleren. "Hart van Zuid wordt in het Parkeerplan 2016-2018 niet genoemd, terwijl ook dit gebied door de vele voorzieningen veel bezoekers trekt en een speciale aanpak verdient", aldus Stichting Zuidpleingebied.

Daarbij verwijst de bewonersorganisatie in de brief aan de Raad van State naar een motie van de gemeenteraad, die erkent dat bij onvoldoende regulering, het parkeren in het gebied tot knelpunten kan leiden. De gebiedscommissie Charlois heeft in een advies over het Inrichtingsplan Van Swietenlaan de door bewoners tijdens een inloopbijeenkomst geopperde optie 'alleen voor vergunninghouders' verwoord.

"Ondanks de steunbetuigingen vanuit de gemeenteraad en gebiedscommissie hebben wij als bewoners geen enkele garantie op een goede oplossing. Wij vinden het belangrijk dat voldoende plaatsen voor bewonersparkeren in het bestemmingsplan geborgd worden", aldus Stichting Zuidpleingebied.

Parkeren is één van de onderdelen in het bestemmingsplan waar de Raad van State na een hoorzitting en een voorlopige uitspraak nog naar wil kijken. Ook de VvE's Zuiderterras en Zuidplein 324-510 hadden eerder bezwaar gemaakt over bewonersparkeren en hebben een zienswijze ingediend.

Zitting op 7 juni

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen heeft de Raad van State besloten om op 7 juni opnieuw een zitting te houden, waar de indieners een nadere toelichting kunnen geven en vragen kunnen beantwoorden van de bestuursrechters.

De visie van Stichting Zuidpleingebied is opgesteld door de Klankbordgroep Zuidpleingebied, waarin ook bewoners zitting hebben, en is integraal overgenomen door het bestuur van de bewonersorganisatie. Eerder al heeft Stichting Zuidpleingebied tijdens een vergadering van de gemeenteraadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte en bij de gebiedscommissie aangedrongen op parkeren 'alleen voor vergunninghouders'.

Klik hier voor de volledige visie van Stichting Zuidpelingebied over (bewoners)parkeren in Hart van Zuid.