Plannen Hart van Zuid ter inzage van 1 mei tot 11 juni

De gemeente Rotterdam heeft op 1 mei de officiële stukken voor de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid ter inzage gelegd. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben tot en met 11 juni de gelegenheid om de stukken in te zien en zienswijzen in te dienen.

Het gaat om drie documenten: de Structuurvisie Hart van Zuid, het Bestemmingsplan Hart van Zuid en de Milieueffectrapportage Hart van Zuid. Alleen over de laatste twee stukken kunnen zienswijzen worden ingediend. Het bestemmingsplan beschrijft de kaders voor onder meer de bouwhoogtes en -volumes. Waar mag horeca komen, en waar is de bestemming wonen of winkels. De milieueffectrapportage beschrijft de effecten van de gebiedsontwikkeling op bijvoorbeeld de verkeersstromen, de luchtkwaliteit en geluidswaarden en vergelijkt de beoogde situatie (en de eventuele varianten) met de huidige situatie.

Omdat er onder bewoners en ondernemers nog vragen zijn en zorgen leven over verschillende planonderdelen, zal de Klankbordgroep Zuidpleingebied het bestemmingsplan en de milieueffectrapportage bestuderen en hierover een zienswijze indienen. Gedurende meerdere bijeenkomsten in mei en juni zal de klankbordgroep hierover van gedachten wisselen. Wilt u meepraten of hebt u bepaalde aandachtspunten voor de klankbordgroep? Laat het ons weten via info@onszuidpleingebied.nl of kom naar onze informatiebalie.

Vanzelfsprekend kunt u ook zelf een zienswijze indienen. De stukken kunnen worden ingezien op het gebiedskantoor Charlois (Gooilandsingel 11) en op internet: www.ruimtelijkeplannen.nl

Bekijk een digitale maquette op http://www.hartvanzuidrotterdam.nl/nieuws/bestemmingsplan-viewer/