Omgevingsvergunning aangevraagd voor nieuw zwembad

De gemeente Rotterdam heeft bekendgemaakt dat op 16 december een aanvraag is ontvangen voor de realisatie van een nieuw zwembad in het pand van de voormalige deelgemeente Charlois als onderdeel van het Hart van Zuid-project.

De plannen voor de bouw van een nieuw 50 meter-zwembad op deze locatie zijn al geruime tijd bekend. Ballast Nedam, de onderneming die Hart van Zuid ontwikkelt in opdracht van de gemeente, heeft diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden en andere geïnteresseerden.

Het pand aan de Gooilandsingel 11 is al grotendeels ontruimd. De gemeenteraad heeft op 12 november het Bestemmingsplan Hart van Zuid vastgesteld, waartoe de locatie behoort. Belanghebbenden kunnen nog tot 31 december beroep aantekenen tegen het bestemmingsplan.

Tegen de omgevingsvergunning kan pas bezwaar worden gemaakt als hierover een besluit is genomen door het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam. Het dossiernummer van de aanvraag is OMV.15.12.00267.

Eerder dit jaar werd al een omgevingsvergunning aangevraagd voor nieuwbouw voor het Hoornbeeck College aan de Carnissesingel op de locatie van de Carnissetuin. Dit perceel valt eveneens binnen het bestemmingsplan Hart van Zuid. Voor zover bekend is ook over deze aanvraag nog geen besluit genomen.

Enkele dagen na de aanvraag voor het zwembad heeft de gemeente ook een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de verbouwing tot en exploitatie als hotel van het pand Twentestraat 40. Ook deze locatie valt binnen het nieuwe bestemmingsplan Hart van Zuid. Lees het volledige nieuwsbericht hierover op onze website.