Nog tot eind februari aanmelden voor klankbordgroep

Er komt een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit het Zuidpleingebied die mee willen denken en praten over de plannen voor het Hart van Zuid die op 1 november zijn gepresenteerd door Ballast Nedam.

Bewoners, ondernemers en gebruikers kunnen zich aanmelden voor de klankbordgroep. De termijn is verlengd tot eind februari. Bij de samenstelling van de klankbordgroep wordt onder meer gekeken naar een goede vertegenwoordiging vanuit alle gebiedsdelen en gebruikersgroepen.

Er hebben zich al diverse ondernemers aangemeld. We zijn vooral op zoek naar bewoners van Zuidplein Laag, de Van Swietenlaan, en de appartementencomplexen op de Pleinweg.

Interesse? Meld je aan: info@onszuidpleingebied.nl