Nog geen financieel akkoord Hart van Zuid vanwege kleinere bieb

De vestiging van een grote bibliotheek in het nieuwe Kunstenpand op Zuidplein staat op losse schroeven. Bibliotheek Rotterdam wil in plaats van de geplande nieuwbouw een kleinere ruimte huren. Het besluit is van invloed op de kredietaanvraag voor de gebiedsontwikkeling.

De gemeente heeft gezocht naar een andere invulling van de vrijkomende ruimte. In een brief aan de gemeenteraadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte schrijft wethouder Schneider dat hij samen met zijn collega’s Visser en Langenberg op zoek is gegaan naar alternatieven. ”Hierbij is ook gekeken naar mogelijke andere huurders die passen binnen het concept Kunstenpand en naar de ruimtelijke en financiële consequenties van verkleining van het pand.”

“Na zorgvuldige afweging van de varianten heeft het college besloten om een kleinere vestiging van de bibliotheek in het Kunstenpand als onderdeel van het totale besluit aan u voor te leggen.” In de Kaderbrief van mei 2016 wordt een passende (financiële) oplossing geformuleerd voor de ontstane situatie, wordt daarbij aangetekend.

Diverse politieke partijen in de gemeenteraad zijn verrast door de heroverweging van de bibliotheek, zo blijkt uit een artikel in het AD/RD van zaterdag 30 januari. Een woordvoerster van de VVD vindt bijvoorbeeld dat Zuid recht heeft op een grote vestiging van de bieb.

Wat precies de consequenties zijn voor de voortgang van Hart van Zuid is nog onduidelijk. De gemeenteraad zou, na behandeling in de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte op 27 januari, donderdag 28 januari een besluit nemen over de kredietactualisatie en financiële toets Hart van Zuid. De commissie wil echter eerst het element van de kleinere bibliotheek in de openbaarheid bespreken.

De raad debatteerde tijdens een besloten gedeelte over de nieuwe situatie rond de bibliotheek en de financiële toets. De wethouder had in zijn brief voorgesteld om vanwege verplichtingen jegens de projectontwikkelaar en de voortgang van het project Hart van Zuid het besluit over de financiële toets al op 28 januari te nemen en het besluit over de inpassing van een kleinere bibliotheek uit te stellen.

De oppositiepartijen wilden echter beide besluiten integraal nemen, zo bleek bij hervatting van de openbare raadsvergadering. Het ging hen vooral om het maatschappelijk belang en het draagvlak voor het project. Als het tot stemming was gekomen, had het oorspronkelijke voorstel van de wethouder het gehaald. Schneider toonde echter begrip voor het standpunt van de minderheid van de raad. "Maar dan moet het wel op 18 februari, anders lopen we tegen juridische en financiële problemen aan." Waarna ook de coalitiepartijen instemden met gelijktijdige besluitvorming.

De behandeling van de financiële toets Hart van Zuid inclusief een kleinere bibliotheek is daarom uitgesteld tot de raadsvergadering van donderdag 18 februari. Voorafgaand wordt de problematiek rond de bibliotheek besproken in de gemeenteraadscommissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (volgende vergadering op 3 februari).

In eerdere stukken die voor de raadsvergadering van 28 januari waren geagendeerd is te lezen dat 'als aan alle voorwaarden is voldaan’ in mei de uitwerkingsfase van Hart van Zuid overgaat in de realisatiefase. Medio 2016 wordt dan gestart met de bouw van het nieuwe zwembad.

Klik hier voor de volledige brief van de wethouder.