Nog geen advies gebiedscommissie over inrichtingsplan Sallandweg-Zuid

De gebiedscommissie Charlois is op 17 december nog niet tot een advies gekomen over het voorlopig inrichtingsplan Sallandweg-Zuid. Het zorgvuldig opgestelde conceptadvies was niet krachtig genoeg, vonden meerder commissieleden. Een werkgroep, met daarin ook een bewoner van het Zuiderterras en een vertegenwoordiger vanuit de Klankbordgroep Zuidpleingebied, gaat aan de slag voor een aangescherpte tekst.

Twee insprekers bij dit agendapunt spraken voorafgaand aan de discussie hun zorgen uit over de enorme impact van het inrichtingsplan Salland-Zuid voor de bewoners van het Zuiderterras. "Er rijden straks bussen langs en onder onze flat", aldus Sonja Gbadega-Baert, die het woord voerde als betrokken bewoner en voorzitter van de klankbordgroep. "De laad- en loszone onder onze flat wordt verplaatst en komt een stuk verder van de entree naar de woningen. Dat is voor ouderenvervoer, verhuizingen, en koeriers en monteurs die kort willen parkeren een enorme achteruitgang. Het is ook geen praktische plek om onze vuilcontainers neer te zetten voor de ophaaldienst."

De inspreekster vroeg ook aandacht voor de verkeersveiligheid en het leefklimaat. "Kijk goed naar de situatie voor bewoners", was haar oproep aan de commissie. "Aan de oude busroutes en de metro zijn we gewend, maar als de plannen doorgaan komt er veel meer verkeer. Als we op ons balkon zitten, zien we straks de lichtkrant van Ahoy en lange rijen bussen en auto's die het gebied in en uit willen."

De bewoners maken zich ook zorgen over de veiligheid van overstekende voetgangers en fietsers, stelde Gbadega-Baert. Ze wees erop dat dit inrichtingsplan voor de Sallandweg-Zuid niet los kan worden gezien van andere inrichtingsplannen, voor bijvoorbeeld het busstation en het noordelijk deel van het Zuidpleingebied. "Dit plan wordt nu los behandeld, maar het sluit allemaal op elkaar aan."

Kruising wordt janboel

Ook Zuiderterras-bewoonster Marga Scholte gaf aan dat door de plannen het woongenot wordt aangetast. "Ik woon direct boven de Sallandweg en ben waarschijnlijk één van de meest gedupeerde bewoners", sprak ze. "Er rijden niet alleen bussen vlak langs mijn slaapkamer, er zijn ook plannen voor een parkeergarage onder mijn terras. De kruising Sallandweg-Zuiderparkweg wordt een janboel. Voor de Twentestraat is er nog geen voorlopig inrichtingsplan. Ik hoop dat u negatief adviseert en mijn punten meeneemt in uw advies."

Gebiedscommissielid Ed Scholte - eveneens bewoner van het Zuiderterras - zei dat wat hem betreft 'negatief' wordt ingevuld op de puntjes in het concept-advies. "We kunnen dit inrichtingsplan alleen in samenhang met de plannen voor de omliggende deelgebieden behandelen", verklaarde hij. "Er zijn meerdere knelpunten. Bewoners hebben dat al vaker aangegeven, maar er is niet geluisterd naar ons."

Commissielid Steve Erkel zei 'niet heel erg positief' te zijn. Zijn voorstel was om het conceptadvies op diverse plaatsen aan te scherpen: niet alleen vragen naar bijvoorbeeld de capaciteit van de kruising Sallandweg-Zuiderparkweg, maar ook suggesties doen voor oplossingen. "Je kunt wel schrijven dat er zorgen zijn over de verkeersveiligheid, maar je moet ook richting geven."

Meer in samenhang beoordelen

"Als het aan mij ligt, moet er meer samenhang komen", reageerde Bas Oudenaarden. "Het is raar dat we nu een heel klein straatje moeten beoordelen en dat bijvoorbeeld de Twentestraat niet is meegenomen in de adviesaanvraag." Hij schetste dat hij straks als het fietspad langs de Sallandweg verdwijnt, fietsend vanaf de Twentestraat in de catacomben van de RET terechtkomt. Ook voor overstekende voetgangers moet een oplossing worden gevonden, vindt hij.

Monique van Winsen bracht in herinnering dat de gebiedscommissie al drie jaar pleit voor een maquette om een goed overzicht te krijgen van de impact van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. "We hebben voortdurend gevraagd om een integraal plan, dat er nog steeds niet is. Daardoor kunnen wij als gebiedscommissie nu geen advies geven. Op verschillende plaatsen, ook in dit inrichtingsplan, komen alle verkeersmodaliteiten bij elkaar. Er is een complexiteit van verkeersbewegingen. Dit wordt de ellende van de toekomst, verwacht ik. Er is ook een spanningsveld met de belangen van de bewoners. Men suggereert dat zij mee mogen praten. Maar ook al ben je ervaringsdeskundige, je hebt niets te vertellen."

Al wel integraal verkeersplan  

Gebiedsmanager Maljaerd den Hollander, tevens secretaris van de gebiedscommissie, memoreerde dat er al een integraal plan is aangeboden. "De vorige gebiedscommissie heeft in februari geadviseerd over het verkeersplan, waarin de toekomstige verkeersstromen zijn aangeduid. Daarna bent u wel degelijk meegenomen in het proces. Op 24 september hebt u bijvoorbeeld nog een uitgebreide toelichting gekregen over Hart van Zuid."

Wel bespeurde Den Hollander dat het verkeersplan niet bij iedereen even goed bekend is en dat er los daarvan behoefte is om het voorliggende inrichtingsplan voor de Sallandweg-Zuid samen met de plannen voor de directe omgeving te bespreken. "Het komt, denk ik, doordat de plannen nu zijn uitgewerkt op het niveau dat aansluit op de belevingswereld", haakte Ekel daarop in. Hij pleitte ervoor niet te lang met een advies te wachten, omdat dit wel nog een kans is voor de gebiedscommissie om invloed uit te oefenen.

Hoe nu verder?

Een werkgroep van de gebiedcommissie buigt zich na de kerstvakantie samen met enkele bewoners nogmaals over het conceptadvies over het inrichtingsplan Sallandweg-Zuid. Den Hollander adviseerde om dat op korte termijn te doen, omdat in januari de gemeenteraadscommissies Bouwen, Wonen en Buitenruimte en Mobiliteit een bezoek brengen aan de Klankbordgroep van Stichting Zuidpleingebied. Dan zouden de punten die deze avond vanuit de gebiedscommissie naar voren zijn gebracht ook aan de orde kunnen komen.

Omdat er na de informatieavond op 27 november een deadline was voor bewoners om te reageren op drie inrichtingsplannen (Busstation, Gooilandsingel en Sallandweg-Zuid) hebben de VvE Zuiderterras en de Klankbordgroep Zuidpleingebied al enkele weken geleden een brief geschreven met hun zorg- en aandachtspunten. Deze brieven zijn in de voorbereiding van het concept-advies over het inrichtingsplan Sallandweg-Zuid gedeeld met de gebiedscommissie.

Klik hier voor het concept-advies van de gebiedscommissie Charlois.

Klik hier voor de brief van de VvE Zuiderterras over de drie inrichtingsplannen.

Klik hier voor de brief van de Klankbordgroep Zuidpleingebied over de drie inrichtingsplannen.