'Nieuwe horeca in Zuiderpark niet ten koste van groen'

Bij bezoekers van het Zuiderpark, dus ook bij omwonenden, bestaat behoefte aan horeca, met name rond de sportplaza en het evenemententerrein. Echter, nieuwe horeca mag niet ten koste gaan van het groen.

Dat bepleit Stichting Zuidpleingebied in een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Zuiderpark. Het is een goede zaak dat enkele zoeklocaties zijn aangewezen voor tijdelijke, seizoensgebonden horeca, zo wordt gesteld. Tegelijkertijd deelt de stichting het standpunt van de voormalige deelgemeenteraad: ‘niet bouwen in het Zuiderpark’. Zeker zolang de locatie van voormalig restaurant Meerzicht onbenut blijft, is een omvangrijk horecagebouw aan de Zuiderparkweg - een ontwikkeling die in het ontwerpbestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt - ongewenst.  

In de zienswijze, die tot stand gekomen is met inbreng van bewoners in de Klankbordgroep Zuidpleingebied, wordt verder gesteld dat er niet te frequent en te veel evenementen mogen komen en dat het Zuiderpark voor omwonenden goed bereikbaar moet blijven (ook na nieuwbouw en herinrichting aan de grenzen met het Zuidpleingebied).

Een positieve ontwikkeling, zo schrijft de stichting, is dat er in het plan een nieuwe Carnissetuin is uitgestippeld, ook al is voor die buurttuin inmiddels een andere plek aangewezen dan die op de plankaart van het ontwerpbestemmingsplan is aangeduid.

Lees hier de volledige zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Zuiderpark

Lees hier een publicatie over de zienswijze in het AD van 12 mei

Lees hier het advies van de gebiedscommissie Charlois over het oBP Zuiderpark