Miljoenen Europese subsidie voor duurzaam Hart van Zuid

Rotterdam krijgt 5,4 miljoen euro Europese subsidie voor ‘Smart City’-toepassingen in het Hart van Zuid. Met dat geld kan de gemeente samen met partners als Ballast Nedam, RET, Eneco, de Erasmus Universiteit en TNO onder meer duurzame energiebronnen realiseren, zoals zonnepanelen en (kleine) windmolens.

De subsidie is onderdeel van het EU Horizon2020-programma en bedoeld voor demonstratieprojecten waarin ICT, energie en mobiliteit op innovatieve manier worden toegepast en waarbij publieke partijen samenwerken met marktpartijen en kennisinstellingen in internationaal verband.

In het Hart van Zuid willen de partners bijvoorbeeld intelligente energiemanagementsystemen realiseren, die de uitwisseling van energie tussen de diverse gebouwen zoals Ahoy en het zwembad, het kunstenpand en het metro- en busstation mogelijk maken. Er wordt daarbij gebruikgemaakt van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen, urban windmolens, warmte-koudeopslaginstallaties, en van energieterugwinning uit het riool en vanuit het wegdek. Ook het openbaar vervoer wordt aangesloten; hiermee wordt een grote stap gezet naar nul-emissie van CO².

Blij met extra impuls

Burgemeester Aboutaleb heeft positief gereageerd op de toekenning van de EU-gelden: “Rotterdam - en in het bijzonder het Hart van Zuid-project - krijgt met de subsidie een stevige extra impuls. Het gebied wordt op een slimme manier verduurzaamd en hiermee nog toekomstbestendiger. De investeringen creëren aanvullende werkgelegenheid, maar dragen vooral bij aan het nog aantrekkelijker maken van het gebied, mede doordat de luchtkwaliteit verder verbetert.”

Projectdirecteur Peter Klevering van het bouwconsortium noemt de Europese subsidie goed nieuws voor Rotterdam en in het bijzonder voor alle betrokkenen bij de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. “Eén van de redenen dat we het extra geld hebben gekregen, is de brede samenwerking bij de planvorming en de aanvraag. Door het duurzaamheidsprogramma kan ons project nóg meer een voorbeeld worden voor de aanpak van andere stedelijke gebieden in binnen- en buitenland. We kunnen bovendien de inrichting en het beheer van Hart van Zuid in meer opzichten toekomstbestendig maken.”

Krantenartikel

Na de bekendmaking van de miljoenensteun heeft het Algemeen Dagblad op 13 juli een artikel gepubliceerd over de verschillende duurzaamheidsprojecten in het Hart van Zuid. De krant schrijft onder meer dat het Zuidplein zal veranderen in een klein 'windmolenpark'. “Op de daken zullen vele tientallen, wellicht wel honderd, kleine windmolens worden geplaatst. Ook komen er zonnepanelen op een oppervlakte van 10.000 vierkante meter, twee voetbalvelden. De bedoeling is dat nieuw te bouwen panden (het zwembad en het kunstenpand) worden aangesloten op de energievoorziening van Ahoy, dat beschikt over een ondergrondse 'warmte-koudeopslag'. Ook innovatief zijn de warmtecollectoren die worden geplaatst op de busbaan en zelfs ín de riolering.”

Veelgestelde vragen

Omwonenden hebben verbaasd gereageerd op de berichtgeving in het AD en vragen zich bijvoorbeeld af in hoeverre de duurzaamheidsprojecten invloed zullen hebben op de inrichting van het gebied en of de windmolens het uitzicht vanuit de woningen zullen belemmeren. Hieronder een aantal veelgestelde vragen met antwoorden van projectontwikkelaar Ballast Nedam/Heijmans die meer duidelijkheid bieden.

Hoe groot zijn de windmolens?

Het gaat om zogeheten ‘urban windmills’, dat zijn kleine windturbines die passen in een stedelijke omgeving. Dus niet de kolossale windmolens die je ziet in het landschap of op zee. Er zijn ook horizontale (platte) urban windmills. Welk type voor Hart van Zuid wordt gekozen, staat nog niet vast. Dit is onderdeel van de verdere uitwerking van de plannen. Wel is het de bedoeling dat de windmolens vanaf straatniveau zichtbaar zijn, zodat ze uitstralen dat Hart van Zuid duurzaam is ingericht.

Hoeveel windmolens komen er en waar precies?

Er is nog niet over exacte aantallen gesproken, wel over het complex van Ahoy als mogelijke locatie. De windmolens komen dus niet op het nieuwe zwembad, het kunstenpand en het winkelcentrum. Het zal gaan om tientallen kleine windturbines; dat aantal is nodig om een minimale hoeveelheid schone energie te kunnen genereren voor toepassing in de omgeving.

Waar zijn de zonnepanelen gepland en blijft er voldoende plek voor groene daken?

De beoogde zonnecollectoren kunnen komen op alle nieuwe daken van het programma Hart van Zuid, dat betekent op het zwembad, het kunstenpand, en Ahoy. Niet alle daken worden volgelegd met de collectoren, er blijft voldoende ruimte voor (gedeeltelijk) groene daken. De initiatiefnemers denken na over nieuwe vormen van zonne-energie, waarbij in plaats van de traditionele zonnepanelen, ‘slimme dakbedekking’ wordt toegepast die niet herkenbaar zal zijn als energiebron.     

Moeten er nieuwe leidingen worden aangelegd voor het koppelen van de warmte-koudeopslaginstallaties van Ahoy en de nieuwbouw?

Omdat er al leidingen van het Warmtenet liggen in het gebied, hoeven niet overal nieuwe buizen worden ingepast voor het warmte-koudetransport. Ook zonder het gebruik van de duurzame warmte-koudeopslag van Ahoy zouden nieuwe leidingen nodig zijn. Omdat de concessiehouder van het Warmtenet (Eneco) partner is in het duurzaamheidsprogramma kan het aantal nieuwe leidingen tot een minimum worden beperkt.

Wat moeten wij ons voorstellen van warmtecollectoren op de busbaan en in de riolering?

Het plan is om uitsluitend in de huidige oprit (busbaan) op het Metroplein warmtecollectoren in het asfalt te leggen die energie opslaan die de autobanden genereren. Deze restwarmte kan dan onder meer in de wintermaanden worden gebruikt om het asfalt te verwarmen zodat de helling vorst- en ijsvrij blijft. In de riolering wordt met een innovatieve techniek (biothermie) restwarmte opgeslagen. Dit is één van de nieuwste toepassingen in het duurzaamheidsprogramma voor Hart van Zuid.   

Klik hier voor het volledige persbericht van de gemeente.

Klik hier voor het volledige artikel in het AD/RD van 13 juli.