Meting luchtkwaliteit Zuidplein gaat van start

Op negen plaatsen in het Zuidpleingebied zijn eind april zogenoemde palmesbuisjes geplaatst voor het meten van de luchtkwaliteit. Met de buisjes kan het verloop van stikstofmonoxide (NO²) worden gemeten. Betrouwbare resultaten zijn pas over een jaar bekend, omdat de luchtverontreiniging per seizoen verschilt.

De meting van de luchtkwaliteit vindt plaats om de effecten van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid op de luchtkwaliteit te kunnen meten. Voor een nulmeting worden de buisjes ten minste voor een jaar maandelijks afgelezen. Er is een Klankbordgroep Luchtkwaliteit Zuidplein gevormd met vertegenwoordigers van de DCMR, de gemeente, de gebiedscommissie en -gebiedsorganisatie Charlois, en bewoners.

In maart heeft de klankbordgroep de locaties voor de metingen vastgesteld: Carnissesingel ter hoogte van Metroplein (1), Sallandweg bij woningen Carnissesingel/Zuiderterras (2), Poort van Zuid 1993 aan de gevel Strevelswegzijde (3), Poort van Zuid 1994 aan de gevel Strevelswegzijde (4), Pleinweg bij Wevershoekflat (5), achterzijde Theater Zuidplein tegenover achtergevel Zuidplein 324-510 (6), Zuidplein Laag bij de woningen tussen Gooilandsingel en Van Swietenlaan (7), Van Swietenlaan voorzijde woningen tegenover voormalig deelgemeentekantoor (8), en Carnissesingel ter hoogte van de bussluis bij Wartburgcollege (9).

Zuidpleingebied-Locaties meting luchtkwaliteit

De hoeveelheden fijn stof kunnen niet met de palmesbuisjes worden gemeten, maar kunnen wel bij benadering worden berekend aan de hand van de fijn stof-metingen op de Pleinweg (er is een bepaalde onderlinge verhouding). Het wegverkeer is de grootste veroorzaker van luchtvervuiling door NO².