Meerderheid raad lijkt akkoord met ontwerp zwembad en kleinere bieb

Het ziet er naar uit dat de gemeenteraad geen grote wijzigingen meer zal afdwingen in de ontwerpen voor het zwembad en het kunstenpand in het Hart van Zuid. Leden van de commissies voor onder meer bouwen, cultuur en sport leken 30 maart grotendeels tevreden te zijn met de schriftelijke en mondelinge toelichting en toezeggingen door de beide betrokken wethouders.

Bart-Joost van Rij (Leefbaar Rotterdam) stelde wel als voorwaarde dat de studie- en werkplekken in het kunstenpand te allen tijde gebruikt kunnen worden zonder consumptieverplichting. Wethouder Adriaan Visser zei erop te vertrouwen dat het theater (verantwoordelijk voor de horeca) en de bibliotheek (beheerder van de stilte- en studieplekken) er op dat punt samen uit zullen komen. Maar Van Rij verwacht een garantie zwart-op-wit, voor minimaal tien jaar, en collega-commissielid Maarten van de Donk volgde dat standpunt: “Ik wil een toezegging.”

Van Rij en Christine Eskes (CDA) eisten bovendien een duidelijke uitleg over de consequenties als de raad zou besluiten om de bibliotheek terug te brengen van 500 m² in het inmiddels aangepaste ontwerp naar bijvoorbeeld 1.000 of de oorspronkelijke 2.000 m². Dat laatste idee lijkt de voorkeur te hebben van Leo Bruijn (PvdA), die in de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte te weinig spreektijd had om zich in de discussie te kunnen mengen. Judith Bokhove (GroenLinks) zit min op meer op dezelfde lijn. Ze zei het jammer te vinden als de gemeente ‘zichzelf tekort zou doen’. “We hebben altijd een groot kunstenpand voor ogen gehad.” Ze pleitte nog steeds voor “een maximaal kunstenpand, en vervolgens kijken welke invulling mogelijk is”.

Mark de Boer (ChristenUnie-SGP) dacht hardop: “Als je wel die 1.500 extra m² kunt verhuren, heb je dan het verschil van 1,1 miljoen gedekt?” Hij doelde daarmee op de aangevoerde 4 miljoen exploitatierisico bij een groter pand en 2,9 contractuele schadevergoeding aan de commerciële partners voor een kleiner pand. “Verder hebben wij ons afgevraagd”, vervolgde De Boer, “of het onze rol is als gemeente om extra vierkante meters te realiseren. Wij hebben moeite die rol op te pakken en hebben besloten ons toch te scharen achter verkleining van het kunstenpand.”

Wethouder Ronald Schneider zegde toe een A4tje te zullen aanleveren met de exacte bedragen. Het is gecompliceerd, gaf hij aan, onder meer vanwege de huurprijzen (deels kostendekkend). Van de Donk vroeg of de eerdergenoemde deadline van 1 mei nog steeds van kracht is, voor het geval de gemeenteraad nog ‘capriolen wil uithalen’. Het antwoord was kort maar krachtig: ja.

Zwembad

Wat betreft de kritiekpunten over het zwembad die onlangs werden aangedragen door voormalig Olympisch kampioen Pieter van den Hoogenband werden door de commissieleden vooral verhelderende vragen gesteld. Eskes wilde weten of de baden nog omgewisseld kunnen worden (waardoor volgens VdH. een volwaardige tribune kan ontstaan) en of een videoregistratiesysteem mogelijk is. Ook Bokhove vroeg de wethouder een omwisseling te overwegen.

Wethouder Visser benadrukte dat grote wijzigingen in dit stadium consequenties hebben voor de prijs. “Extra geld is niet aan de orde.” Verder wees hij op bouwkundige beperkingen omdat het hier een herbestemming betreft van een bestaand (kantoor)pand. Meer vaste tribuneplaatsen kunnen niet worden ingepast, maar zijn ook niet efficiënt, gaf hij aan, omdat deze zelden gebruikt zullen worden. Verder legde hij uit dat de ontwerpers al lang geleden een omwisseling van het 25 en het 50 meter bad hebben bestudeerd, maar dat dit geen optie is gebleken. Met een registratiesysteem is in het ontwerp rekening gehouden, zei Visser in zijn beantwoording.

Naar aanleiding van de kritiek van Van den Hoogenband wordt nog wel aan de architect gevraagd te kijken naar betere zichtlijnen in het entreegebied en naar de horecavoorziening.

Plaatjes kunstenpand

Tijdens een presentatie door bibliotheekdirecteur Theo Kemperman werd duidelijk dat de bibliotheek van 500 m² volledig is ingetekend op de begane grond, aansluitend op een ontvangsthal met horeca die ook is bedoeld voor de theaterbezoekers. In totaal komen er zo’n 250 werk- en studieplekken. Meer vierkante meters voor de bibliotheek zouden op een bovenetage gevonden moeten worden.

Tijdens de presentatie werd nieuwe plattegronden en artist impressions getoond van de zijkant van het kunstenpand (aan het Plein op Zuid) en van de achterkant (aan de Van Swietenlaan). Daaruit is niet met zekerheid te concluderen dat het gebouw een kleinere ‘footprint’ krijgt of minder hoog wordt dan in het oorspronkelijke ontwerp. Voor omwonenden zou dat goed nieuws zijn vanwege minder verlies aan uitzicht en bezonning. Helaas kunnen zij geen rechten ontlenen aan de plaatjes, ook niet over parkeerplaatsen op straat. Voor bezoekers is al wel het beeld geschetst van een levendig plein met grote bomen; het lijkt erop dat minder vierkante meters voor de bibliotheek een zonnig terras mogelijk maken.

Raadsbesluit

Donderdag 7 april vergadert de gemeenteraad over de uitgangspunten die de gemeente heeft opgesteld voor het bibliotheekbeleid. In het voorstel wordt uitgegaan van een kleinere bibliotheek. De gemeenteraad kan (tot uiterlijk 1 mei) nog anders beslissen. Dezelfde dag vindt in Den Haag een hoorzitting plaats van de Raad van State terzake beroepschriften van onder meer de VvE’s Zuiderterras en Zuidplein 324-510 en Stichting Zuidpleingebied tegen het door de gemeenteraad vastgestelde Bestemmingplan Hart van Zuid.

Vergunning verleend voor zwembad

Op 29 maart heeft de gemeente gepubliceerd dat een omgevingsvergunning is verleend voor de bouw van het nieuwe zwembad (formeel: het transformeren van een kantoorgebouw tot zwembad). Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. De bouwcombinatie Ballast Nedam/Heijmans heeft onlangs aangekondigd dat al half april wordt begonnen met asbestsanering en de sloop van de middenbeuk van het voormalige deelgemeentekantoor aan de Gooilandsingel 11.

Klik hier voor de volledige brief van de wethouders over het zwembad.

Klik hier voor de presentatie met artist impressions en plattegronden van het kunstenpand.

Klik hier voor de publicatie over de omgevingsvergunning voor het nieuwe zwembad.   

Klik hier voor het artikel over de werkzaamheden voor het nieuwe zwembad.