Langdurige opvang Delta wil meedoen in leefomgeving

De LOPP van Psychiatrisch Centrum Delta is sinds 20 november gevestigd in het Zuidpleingebied. Een aantal kamers op de tweede verdieping van MFC Rotterdam Zuid aan de Boerhaavestraat is hiervoor opgeknapt; er is plaats voor zestien cliënten.

De Langdurige Opname Psychiatrische Patiënten (LOPP) is bedoeld voor mensen die te kampen hebben met psychiatrische problematiek en biedt hen een stabiele omgeving waar zij op vrijwillige basis behandeld worden. Gemiddeld blijven de cliënten 5 tot 6 maanden in de voorziening.

Het Delta Multifunctioneel Centrum Rotterdam Zuid (MFC Rotterdam Zuid) is al tientallen jaren in gebruik en omvat onder meer een polikliniek, een kliniek voor open opname, en een verblijfsafdeling. De kliniek voor open opname en de verblijfsafdeling waren enige tijd niet in gebruik en werd verbouwd. Het vorige pand van LOPP aan de Katendrechtse Lagedijk voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd; daarom is ervoor gekozen om deze voorziening in het bestaande MFC Rotterdam Zuid te plaatsen.

Delta vindt een goed nabuurschap belangrijk en streeft er naar dat cliënten tijdens een opname actief worden betrokken bij hun leefomgeving. In Oud Charlois droegen zij bij aan het beheer van het Gouwplein. Onderzocht wordt of in de directe omgeving van MFC Rotterdam Zuid een soortgelijk project kan worden opgezet.

In februari vindt een eerste bijeenkomst plaats van de beheerscommissie, waaraan naast de LOPP, de voorzitters van Stichting Zuidpleingebied en de Bewoners Organisatie Carnisse, de gemeente Rotterdam, en een vertegenwoordiger van de gebiedscommissie en van de politie deelnemen. In dit overleg wordt ook gesproken over mogelijkheden voor de cliënten van de LOPP om bij te dragen aan de leefomgeving en een prettig klimaat rond de voorziening. 

Bewoners in het gebied rondom de LOPP, zowel in de wijk Zuidplein als in de wijk Carnisse, zijn in november per brief geïnformeerd over de komst van de LOPP. Op vrijdag 23 januari houdt de LOPP een open huis. Dan kunnen omwonenden en genodigden een kijkje nemen in de voorziening. De betreffende bewoners, naburige organisaties en de gebiedscommissie Charlois hebben hierover inmiddels een brief ontvangen.

Wie iets wil melden of vragen heeft over de LOPP of de bewoners, kan bellen met het LOPP via telefoon 010 503 1794010 503 1794. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.