Kwaliteitsimpuls voor Hart van Zuid

De gemeente heeft grote plannen met het gebied rond Ahoy, Zuidplein en het Motorstraatgebied. Deze locatie, Hart van Zuid genoemd, heeft alles om uit te groeien tot een volwaardig centrum van Rotterdam-Zuid. Er zijn scholen, een groot winkelcentrum, een metro- en busstation, zorginstellingen en een theater. Die voorzieningen trekken veel bezoekers, toch heeft het gebied niet de uitstraling van een centrum.

Met het nieuwe Hart van Zuid wil de gemeente Rotterdam een centrale ontmoetingsplek creëren voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Door het uitbreiden van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe voorzieningen en een stevig sociaal programma krijgt het gebied een kwaliteitsimpuls. Voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen zijn een internationaal congrescentrum bij Ahoy, een hotel en een Kunstenpand. Ook het creëren van horecagelegenheden en het herontwikkelen van het winkelcentrum dragen bij aan de sfeer en uitstraling van een centrumgebied.

Het Hart van Zuid krijgt gestalte in de vorm van een zogenaamde Publiek Private Samenwerking. Hierin werken overheid en marktpartijen samen om een gebied te ontwikkelen. De gemeente Rotterdam heeft haar eigen visie op Hart van Zuid en heeft randvoorwaarden gesteld. Vervolgens is marktpartijen gevraagd plannen op te stellen. In de loop van 2013 moet duidelijk zijn welk plan de voorkeur krijgt.

Kijk voor meer informatie op www.rotterdam.nl/hartvanzuid