Kunstenpand vrijwel zeker niƩt met bruin baksteen zoals op de plaatjes

Bezoekers van de informatieavond in Theater Zuidplein op 27 oktober kregen veel informatie over onder meer het nieuwe Kunstenpand, het Plein op Zuid, expeditieverkeer en de inrichting van de Van Swietenlaan en Boerhaavestraat. De plaatjes die werden getoond zijn nog niet definitief, maar omwonenden en andere belangstellenden krijgen door de presentaties toch steeds meer een beeld en gevoel van de toekomstige situatie.

Architect Bart van Kampen van ontwerpbureau De Zwarte Hond vertelde om te beginnen dat er nog geen officiële naam is voor het nieuwe onderkomen van Theater Zuidplein. De werknaam Kunstenpand dekt de lading niet, omdat er ook een bibliotheek in komt, verklaarde hij. "Hoe het gebouw gaat heten, weten we nog niet", aldus Van Kempen. "Wat we wél weten, is dat er een ontvangsthal komt, die de huiskamer moet worden van het Hart van Zuid. Het wordt een laagdrempelige ontmoetingsruimte, waar je een boek kunt lezen, iets kunt eten en drinken, en waar werk- en studieplekken komen."

'Goed ingepakt'

De grote theaterzaal krijgt 600 stoelen, maar kan ook worden aangepast voor maximaal 1.000 staande bezoekers. De kleine zaal krijgt 250 zitplaatsen of maximaal 500 staanplaatsen. In de ontvangsthal komt een derde podium. De zalen worden 'goed ingepakt' om onderlinge geluidsoverlast en uitstraling in de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen. De grote zaal ligt het verst van de woningen aan de Van Swietenlaan. Theater Zuidplein krijgt een hoofdingang aan de Gooilandsingel, terwijl een entree op het plein (tegenover de ingang van het nieuwe zwembad) de kortste weg biedt naar de bibliotheek.

Het materiaal voor de gevels van het Kunstenpand is nog steeds een onderdeel van gesprek, tekende de architect verder aan. Voor het donkerbruine baksteen op de nieuwste artist impressions gaan nog niet alle handen op elkaar. "Ik kan u bijna al wel verzekeren dat het anders wordt." Uitgangspunt is dat er grote ramen komen, zodat passanten naar binnen kunnen kijken. De hogere gebouwdelen (nu nog wit op de plaatjes) krijgen een andere gevel, waarbij wordt gedacht aan beton. De gevel aan de Van Swietenlaan krijgt kleine inkepingen, zodat deze oogt als verschillende panden (voor een kleinschalige beleving vanaf de straat en vanuit de woningen).      

Hoogteverschillen

Aan de hand van een aantal plattegronden konden de bezoekers van de informatieavond zien dat de hoogte van het Kunstenpand tijdens de planvorming diverse keren is ingeperkt. Planontwikkelaar Detlev Keijdener van het projectteam Hart van Zuid  lichtte bijvoorbeeld toe dat de toneeltoren in het ontwerp-bestemmingsplan nog 28 meter hoog was, terwijl deze in het huidige ontwerp tot 25,8 meter reikt. Het gebouwdeel met de kleine zaal komt tot een hoogte van 17,6 meter, maar aan de randen van het pand tegenover de woningen is het dak lager. Daarmee is het nieuwe ontwerp gunstiger voor de bezonning van de omliggende woningen dan de eerdere plannen.

Groen dak, nieuwe bomen

Op het dak aan de kant van het plein (13,3 meter) komen mogelijk zonnepanelen. De lage gebouwranden aan de kant van de Van Swietenlaan en Zuidplein Laag krijgen een groen zedendak. Een groen dak op de hogere gebouwdelen zou een te zware belasting met zich meebrengen, omdat de plafonds van de theaterzalen al extra dik zijn vanwege de geluidsisolatie. 

Keijdener vertelde dat vrachtauto's achteruit in de inpandige laad- en losruimte aan de Van Swietenlaan zullen steken. Voor een ruime draaicirkel kunnen hier minder parkeerplaatsen komen. Elders blijft er zoveel mogelijk dubbelzijdig parkeren. Voor het vrachtverkeer en meer veiligheid voor fietsers wordt de rijbaan verbreed van 3,5 naar 4,0 meter. Ook de Boerhaavestraat krijgt een vier meter brede rijweg, vooral voor expeditieverkeer voor het zwembad. Voor de bevoorrading van de horeca in het Kunstenpand willen de ontwerpers een smalle laad- en losstraat inrichten tussen de Van Swietenlaan en de Gooilandsingel (parallel aan de woningen aan Zuidplein Laag).        

Joeri Valk van het projectteam legde uit dat er op de Van Swietenlaan langs het Kunstenpand en het nieuwe zwembad een bomenrij is gepland. Men wil er de hoge populieren kappen en een bomenrij met de liquidambar styraciflua 'Moraine' planten. Er wordt overlegd met de eigenaar van de panden aan de Carnissesingel over de aanplant op het laatste gedeelte van de laan.  

Annie MG Schmidtplein

Op de informatieavond is ook de naam bekendgemaakt van het nieuwe plein tussen het zwembad en het Kunstenpand. Het gaat heten: Annie M.G. Schmidtplein, naar de bekende dichteres en (kinderboeken)schrijfster (1911-1995). Het plein krijgt bijzondere bestrating, bankjes, groen en verlichting. Het moet een plek worden waar mensen graag verblijven, vandaar dat op de plaatjes ook terrassen te zien zijn.

Horeca

"Waar komt de Champs-Elysées?", vroeg een bewoner bij het zien van de artist impressions van het Kunstenpand en het plein. "En is er dan niet teveel concurrentie van de nieuwe horeca in het theater en de bibliotheek?" Exploitant Danny Hoogendijk was als toehoorder aanwezig en vertelde dat er gesprekken zijn over een nieuwe plek voor zijn grand café op de hoek van het nieuwe zwembad (aan de Gooilandsingel). Peter Klevering, projectdirecteur Hart van Zuid, benadrukte dat de verwachting is dat er genoeg klandizie zal zijn voor zowel de bestaande als nieuwe horeca.

Parkeerbalans

Voor bewoners van de Van Swietenlaan blijft het parkeren een grote zorg. Klevering zette op de informatieavond de stand van zaken uiteen rond de beroepsprocedure. De Raad van State heeft in een tussenuitspraak onder meer om een betere onderbouwing gevraagd van de parkeerbalans. Die verduidelijking is dinsdag 25 oktober vastgesteld door burgemeester en wethouders en is nu geagendeerd voor behandeling in de gemeenteraad op 24 november.

De parkeerbalans is een lijvig document, maar de gevraagde aanvullende motivatie is een relatief korte tekst, merkte Klevering daarbij op. Het stuk wordt openbaar als het wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Rotterdam voor de bespreking in de gemeenteraadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte op 16 november. Grootste knelpunt voor Stichting Zuidpleingebied was dat in de omstreden parkeerbalans de plaatsen in de parkeergarages zijn meegeteld, waarvoor bewoners en hun bezoekers die op straat geen plek kunnen vinden extra moeten betalen. Ook de VvE en een bewoner van het Zuiderterras hebben de parkeerproblemen aangekaart in de beroepsprocedure bij de Raad van State.

Planning

Er wordt momenteel door het projectteam en de gemeente hard gewerkt aan een inrichtingsplan voor het hele Hart van Zuid. Bewoners willen daar graag nú al over meepraten, gaven zij op de informatieavond in gesprekken met de professionals van het projectteam aan. Als 'ervaringsdeskundigen' kunnen zij wensen en oplossingen inbrengen op het gebied van bijvoorbeeld verkeer en sociale veiligheid. Al lange tijd zien bewoners plattegronden en tekeningen voorbij komen, maar blijven ze in onzekerheid over onder meer de bereikbaarheid van hun woningen en eigen parkeervoorzieningen als het Hart van Zuid wordt volgebouwd.

Naar verwachting zal in december een omgevingsvergunning worden aangevraagd voor het Kunstenpand. De bouw kan pas in 2018 starten, omdat eerst het nieuwe zwembad in gebruik moet zijn genomen zodat het oude zwembad kan worden gesloopt en de bouwlocatie vrijkomt.

Klik hier voor de plattegrond van het nieuwe Hart van Zuid met het Kunstenpand