Kapvergunning voor vier bomen Van Swietenlaan

De gemeente heeft op 29 augustus een kapvergunning verleend voor vier bomen aan de Van Swietenlaan om de aanleg van een kabeltracé voor de energievoorziening voor het nieuwe zwembad en het toekomstige kunstenpand.

Het gaat om drie Italiaanse populieren en (verderop richting Gooilandsingel) een Acacia tegenover de Van Swietenlaan 31. Er is een herplantplicht opgelegd conform het nog op te stellen inrichtingsplan met een minimum van vier bomen met een minimaal te bereiken kroondiameter van 4-8 meter (tweede grootte). De stam-omtrek dient bij aanplant minimaal 16-18 centimeter te zijn en moet worden uitgevoerd in het eerstvolgende plantseizoen na realisatie van het project.

Er is onderzoek gedaan naar onder andere vogel- en vleermuisnesten en beschermde planten, die niet zijn aangetroffen.

Tegen het verlenen van de kapvergunning kan tot 11 oktober een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders (schriftelijk of via internet). De Klankbordgroep Zuidpleingebied overweegt het stichtingsbestuur te adviseren om geen bezwaar te maken, onder meer omdat een herplantplicht is opgelegd en het aantal te kappen bomen (19 stuks in de oorspronkelijke aanvraag) aanzienlijk is teruggebracht. Reacties van omwonenden zijn welkom op Facebook of via info@onszuidpleingebied.nl