Jaarverslag: in 2016 veel bereikt voor en met bewoners

Door nieuwe activiteiten heeft Stichting Zuidpleingebied in 2016 in grotere mate haar doelstellingen gerealiseerd. Ook op het gebied van de belangenbehartiging is veel bereikt het afgelopen jaar.

In het jaarverslag 2016 wordt beschreven dat - naast de wekelijkse schilder- en yogaclub en de kerstborrel - diverse uitstapjes zijn gehouden. Zoals een bustour door Charlois en Rotterdam, een workshop herfststukjes maken, en een bezoek aan de kerstmarkt van Intratuin. Ook de Infoplaza Zuidpleingebied, ditmaal in combinatie met het Tentakel Festival, was weer een succes.

Verder heeft voorzitter Klaas Hoogerwerf bewoners van de Wevershoekflat geadviseerd over het activiteitenaanbod in hun eigen ontmoetingsruimte. De klankbordgroep Zuidpleingebied vergaderde over onder meer het beroep bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Hart van Zuid, over de omgevingsvergunning voor het zwembad, en over aangevraagde kapvergunningen. Ook heeft de stichting in belangrijke mate bijgedragen aan de communicatie voor bewoners, over bijvoorbeeld het inrichtingsplan Van Swietenlaan. Het ontbreken van een informatiecentrum wordt nog altijd een groot gemis ervaren.

Mede op grond van het algemeen en financieel jaarverslag en gesprekken met de gebiedscommissie Charlois is voor 2017 een nieuwe subsidie toegekend aan onze bewonersorganisatie.

Lees hier het volledige jaarverslag