Informatieavond over planuitwerking Hart van Zuid

Alle belangstellenden zijn weer welkom op een informatieavond over de plannen voor het Hart van Zuid, op woensdag 24 september in de Kerk van de Nazarener aan de Carnissesingel 240.

In de maand juni zijn er verschillende bijeenkomsten geweest. Bewoners, ondernemers en bezoekers van het Zuidpleingebied hebben volop meegedacht over de voorgenomen gebiedsontwikkeling. Verschillende ideeën zijn gebundeld tot tien voorstellen met alternatieve oplossingen voor verkeer leefbaarheid, winkelen, openbaar vervoer en talent. Momenteel wordt per alternatief onderzocht of de betreffende oplossing kan worden meegenomen in de uitwerking van de plannen.

Tijdens de informatieavond wil Ballast Nedam alle belangstellenden op de hoogte brengen van de voortgang van de planuitwerking. Reacties op de uitgewerkte alternatieven zijn welkom. Zijn er belangrijke dingen vergeten?

De informatieavond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Reacties, vragen en aanmeldingen via telefoon 010-2350050 of e-mail hartvanzuid@ballast-nedam.nl