In oktober korte tijd heien voor vernieuwing Ahoy-hallen

Het projectteam Hart van Zuid houdt nauwkeurig in de gaten dat tijdens de heiwerkzaamheden aan de Ahoy-hallen de geluidsnormen niet worden overschreden. Omwonenden zijn via een bewonersbrief geïnformeerd. Het heien is – na de nodige voorbereidende werkzaamheden - maandag 17 oktober gestart en neemt ongeveer negen aaneengesloten dagen in beslag.

Het toekomstbestendig maken van de beurs- en evenementenhallen verzoorzaakt vrijwel geen overlast voor omwonenden, liet het bouwconsortium Hart van Zuid al eerder weten op vragen van Stichting Zuidpleingebied. Een groot deel van de werkzaamheden vindt inpandig plaats; alleen sloop aan de voorzijde van de hallen en nieuwbouw aan de achterzijde kan ‘zeer minimale’ overlast geven.  

Voorbereidingen Congrescentrum

In de bewonersbrief is uiteengezet welke werkzaamheden wanneer zijn gepland. Ook is een plattegrond bijgevoegd met de route voor het bouwverkeer, die in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam tot stand is gekomen.

In september is al begonnen met een interne verbouwing van de Ahoy-hallen, waarbij enkele trappenhuizen zijn aangepast en toiletclusters werden vernieuwd.

Eind dit jaar vinden aan de voorzijde van Ahoy (Zuiderparkweg) voorbereidende werkzaamheden plaats voor een ander deelproject: het Internationaal Congrescentrum. Het gaat om het kappen van enkele bomen en het aanpassen van de watergang.

In april 2017 wordt een deel van hal 3 gesloopt om plaats te maken voor de bouw van het Congrescentrum. De verloren meters worden bijgebouwd aan de hallen 2 en 4 (zuidzijde van Ahoy). Vanaf juli 2017 wordt het bestaande entreegebouw van Ahoy gesloopt voor de nieuwbouw.

De oplevering van de volledig vernieuwde hallen is naar verwachting eind 2018 een feit. Er zal dan nog gebouwd worden aan het Congrescentrum.

Omgevingsvergunning

De gemeente Rotterdam heeft op 12 augustus een omgevingsvergunning afgegeven voor de bouw- en installatiewerkzaamheden voor het toekomstbestending maken van de Ahoy-hallen. Bij de aanvraag is onder meer een akoestisch rapport ingediend. Dat beschrijft dat een verbeterde geluidsisolatie van het dak van hal 2 hogere muziekgeluidsniveaus mogelijk maakt binnen de vergunde geluidsgrenswaarden. Omdat het een prognose betreft, dient een opleveringsgeluidsrapport te worden aangeleverd, stellen burgemeester en wethouders in het besluit.

Stichting Zuidpleingebied heeft na bestudering van de documenten voor de omgevingsvergunning een aantal vragen voorgelegd aan het bouwconsortium. De beantwoording gaf onder meer aan dat de hoogte van de hallen gelijk blijft en dat omwonenden voor de start van de werkzaamheden via een bewonersbrief zouden worden geïnformeerd. Op basis van de verzamelde informatie heeft het bestuur van Stichting Zuidpleingebied op advies van de Klankbordgroep Zuidpleingebied besloten om geen bezwaarschrift in te dienen tegen de omgevingsvergunning.

Het projectteam Hart van Zuid heeft voor januari 2017 een informatieavond aangekondigd, waarop onder meer een toelichting wordt gegeven over de buitenruimte rond Ahoy.

Klik hier voor de bewonersbrief