Horecanota 2016-2018 in de maak

De gemeente Rotterdam en de gebiedscommissie Charlois werken aan een nieuw horecagebiedsplan voor Charlois. Het streven is om te komen tot een aantrekkelijk en kwalitatief goed horeca-aanbod in de wijken. De verschillende bewonersorganisaties zijn betrokken bij de voorbereiding van het nieuwe plan voor de komende twee jaar (begin 2015 tot eind 2016).

In wijken met een meer dan gemiddeld aantal horecagelegenheden zijn bijeenkomsten georganiseerd met de lokale horecaondernemers om hun wensen en ideeën voor de toekomst te inventariseren. Maandag 24 november was er zo'n bijeenkomst voor horecaondernemers uit het Zuidpleingebied in grand café Champs Elysées. Daar brachten de aanwezige ondernemers onder meer naar voren dat het verstandig is de voorgenomen uitbreiding van het aantal horecagelegenheden in het Hart van Zuid de komende jaren beperkt en stapsgewijs te realiseren.

Maandag 8 december volgt een bijeenkomst met de horecabranche van heel Charlois waar de hoofdlijnen voor het nieuwe horecagebiedsplan in concept werden gepresenteerd. Dinsdag 9 december is er een soortgelijke informatieavond voor alle bewoners van Charlois, van 19.30 tot 21.30 uur in het gebiedskantoor aan de Gooilangsingel 11.

Alle reacties worden zoveel mogelijk in het nieuwe plan verwerkt. Eind december wordt een aangepast versie toegestuurd aan de bewonersorganisaties. Het bestuur van Stichting Zuidpleingebied legt vervolgens een conceptreactie voor aan de klankbordgroep Zuidpleingebied, die hierover op 7 januari adviseert. Op 8 januari is er een gezamenlijke bijeenkomst waar de bewonersorganisaties kunnen reageren. De gebiedscommissie vergadert maandag 19 januari over het Horecagebiedsplan Charlois 2016-2018.