Heipalen voor zwembad worden gestort en op maat gemaakt

Voor de fundering van het nieuwe zwembad in Hart van Zuid worden sinds begin deze maand betonnen palen gestort van verschillende lengten. In totaal worden zo'n 360 zogeheten vibropalen aangebracht. Daarbij wordt eerst een omhulsel in de grond geheid. In dat omhulsel wordt bewapening aangebracht en vervolgens beton gestort. Later wordt het omhulsel weer uit de grond getrokken voor een volgende paal.

Voor het heien en het trekken van het omhulsel wordt gebruikgemaakt van een geïsoleerde heimantel. Een belangrijk voordeel van vibropalen is dat ze op maat gestort kunnen worden, dus een verschillende lengte kunnen hebben. Voor de nieuwbouw van het zwembad gaat het om 39 verschillende paaltypes, van diverse lengtes en doorsnedes. Per dag kunnen er met een heistelling zo'n vijftien vibropalen worden ingebracht. Er worden dus geen voorgefabriceerde palen aangevoerd; wel brengen betonwagens de betonmortel voor het storten van de palen naar de bouwplaats.

Hoewel het heien met vibropalen relatief weinig trillingen veroorzaakt, wordt tijdens het heien nauwkeurig gemonitord of de trillingen binnen de norm blijven. Trillingsmeters die in de omgeving zijn geplaatst staan in verbinding met de bouwkeet. Bij een overschrijding komt er direct een signaal binnen. Daarnaast worden er verschillende geluidsmetingen uitgevoerd in het gebied.

Bron: Bouwconsortium Hart van Zuid (Ballast Nedam/Heijmans)