Grote horeca aan Zuiderparkweg geschrapt

Met de vaststelling van het nieuwe Bestemmingsplan Zuiderpark vervalt de mogelijkheid om een grote horecavoorziening te realiseren aan de Zuiderparkweg. De betreffende wijzigingingsbevoegdheid, die in eerste instantie was overgenomen uit het bestaande bestemmingsplan, is mede vanwege het advies van de gebiedscommissie Charlois en de zienswijze van Stichting Zuidpleingebied geschrapt.


"Uit nader onderzoek is gebleken dat de realisatie van een nieuwe grootschalige horecamogelijkheid op de onderhavige locatie niet wenselijk is", aldus de motivatie van de gemeente. "Het nieuwe horecabeleid biedt evenmin grondslag hiervoor." Het nieuwe bestemmingsplan staat wel kleinschalige nieuwe horeca toe (een kiosk en mobiele verkoop van consumpties).
     
Het bezwaar van Stichting Zuidpleingebied over het toenemend aantal evenementen in het Zuiderpark met mogelijke geluidsoverlast voor omwonenden is volgens de gemeente ongegrond. Er zijn regels waar organisatoren zich aan moeten houden en daarop wordt toegezien door de DCMR. In het bestemmingsplan hoeft geen aanvullende regelgeving te komen, is kort samengevat de reactie.

Het Bestemmingsplan Zuiderpark wordt in januari geagendeerd voor de subcommussie Bestemmingsplannen van de gemeenteraad. Dan worden indieners van een zienswijze in de gelegenheid gesteld een nadere toelichting te geven en vragen van de commissie te beantwoorden.

Ook over het ontwerp-bestemmingsplan Motorstraatgebied heeft onze stichting, namens de bewoners van onder meer de Wevershoekflat en de Poort van Zuid 1994, een zienswijze ingediend. De zorgen die hierin zijn geuit, over bijvoorbeeld de mogelijke overlast van een nieuwe OV-verbinding van Zuidplein naar het Stadiongebied en de toename van de parkeerdruk, zijn ongegrond verklaard.

De hoorzitting van de subcommissie Bestemmingsplannen over het Bestemmingsplan Motorstraatgebied heeft al plaatsgevonden; Stichting Zuidpleingebied heeft niet van de gelegenheid gebruik gemaakt daar het woord te voeren. Dt bestemmingsplan is na instemming van de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte doorgeleid naar de gemeenteraad, die het plan in de vergadering van 30 november kan vaststellen.

Klik hier voor het raadsvoorstel over het ontwerp-bestemmingsplan Zuiderpark

Klik hier voor het raadsvoorstel over het ontwerp-bestemmingsplan Motorstraatgebied