Gemeenteraadsleden willen op bezoek na brief van klankbordgroep

De gemeenteraadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte wil een bezoek brengen aan het Zuidpleingebied om ervaringen van de bewoners te vernemen rond de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid.

Aanleiding is een brief van de Klankbordgroep Zuidpleingebied waarin zorgen worden geuit over onder meer de verdergaande bebouwing van het gebied, bewonersparkeren, en de voortdurende onzekerheid over de bereikbaarheid van de woningen en eigen parkeerplaatsen als het verkeersplan voor Hart van Zuid wordt gerealiseerd.
De brief was vooral bedoeld om Hart van Zuid weer op de agenda te krijgen. Er zijn nog diverse openstaande moties en in de nieuwe gemeenteraad zitten veel nieuwe leden. Die hebben vermoedelijk de bewonersparticipatie en de eerdere politieke besluitvorming over bijvoorbeeld het bestemmingsplan en de busroutes niet van begin af aan gevolgd.
Naar aanleiding van de brief verschenen diverse krantenartikelen, echter de klankbordgroep heeft de pers zelf niet benaderd. De brief is zoals gebruikelijk gepubliceerd op de website van de gemeenteraad en opgepikt door verslaggevers van het AD/RD en de Telegraaf.
Lees hier de volledige brief.