Gebiedscommissie vraagt input voor gebiedsplan 2014-2018

Wat vindt u van uw woon- of werkomgeving? Wat zijn de mooie dingen die behouden moeten blijven? Wat kan beter? De gebiedscommissie Charlois bereidt een gebiedsplan voor en wil graag van bewoners, ondernemers en bezoekers van het Zuidpleingebied horen wat hun wensen zijn.

Waar moet de gemeente de komende jaren vooral op inzetten? Voor alle wijken in het gebied Charlois zijn plannen uitgewerkt op het gebied van bijvoorbeeld schoon, heel en veilig, woningbouw, sociaal, en voorzieningen. Zuidplein is een relatief kleine wijk met in verhouding weinig bewoners en veel passanten en bezoekers. Toch wil de gebiedsorganisatie Charlois een apart hoofdstuk wijden aan dit gebied.

Stichting Zuidpleingebied is gevraagd mee te denken over aandachtspunten voor de komende vier jaar en input te leveren voor het gebiedsplan 2014-2018. Het gaat echt om de leefbaarheid in het gebied voor de eerstkomende jaren, dus (nog) niet of in zeer beperkte mate over de toekomstplannen rond Hart van Zuid, die vanaf 2016 gespreid over twee decennia zullen worden gerealiseerd.

Wilt u meer groen, meer of minder blauw (op straat), mooiere prullenbakken of andere bestrating? Laat het ons weten. Ook ludieke ideeën zijn welkom. Hoe meer mensen reageren, hoe beter we de gebiedscommissie kunnen adviseren voor het gebiedsplan. Stuur uw reacties voor maandag 9 juni naar: info@onszuidpleingebied.nl of reageer op onze Facebookpagina (Ons Zuidpleingebied)