Gebiedscommissie: 'Oppervlakte plein kunstenpand heroverwegen'

De gebiedscommissie Charlois heeft het gemeentebestuur gevraagd de oppervlakte van het Annie M.G. Smidtplein - tussen het in aanbouw zijnde zwembad en het nog te bouwen kunstenpand - te heroverwegen. De commissie betwijfelt of het plein met de afmetingen op het voorlopig stedenbouwkundig matenplan Kunstenpand Gooilandsingel voldoet aan het beoogde doel: een verblijfslocatie in het Hart van Zuid.

In een gevraagd advies over het stedenbouwkundig matenplan (SMP) constateert de gebiedscommissie dat de oppervlakte van het plein 'relatief beperkt, zo niet gewoon te klein' is. Daarbij wordt verwezen naar een eerder advies (over het concept-Bestemmingsplan Hart van Zuid in maart 2015) waarin de commissie vroeg om een maquette voor het totale plangebied. Op dit moment is er alleen een digitale planviewer beschikbaar.

"Wij zijn nog steeds van mening dat een maquette van het hele plangebied zeer verhelderend is om inzicht te krijgen alsook om tot een afgewogen beoordeling van het voorliggend SMP te komen. Wij verzoeken u dit opnieuw voor te leggen aan de contractpartij Ballast Nedam/Heijmans", aldus het advies.

Fietsparkeren

Verder adviseert de gebiedscommissie nadrukkelijk om aan het kunstenpand gerelateerde faciliteiten, zoals fietsparkeerplaatsen, niet op het Annie M.G. Schmidtplein maar inpandig te realiseren. Er zou ook nog eens goed gekeken moeten worden naar de route voor bestemmingsverkeer dat vanuit de Van Swietenlaan door een exepeditiestraat aan de achterzijde van de flats aan Zuidplein Laag via de Gooilandsingel het gebied zou moeten verlaten. Dit in het perspectief van de beoogde autoluwe Gooilandsingel. Ten slotte wordt in het advies ook nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de suggesties van bewoners om de wanden van het kunstenpand te vergroenen.

Eerder hebben bewoners van het Zuidpleingebied op informatieavonden al kritische opmerkingen geuit over de beperkte afmetingen van het plein, toen nog 'Plein op Zuid' genoemd. In de regels van het bestemmingsplan is als voorwaarde opgenomen dat het plein ten minste 750 vierkante meter groot moet zijn. Aan de kant van de Gooilandsingel is het plein een kleine 25 meter breed, aan de kant van de Van Swietenlaan circa 14 meter. Volgens het concept-stedenbouwkundig matenplan zou de oppervlakte uiteindelijk zo'n 1300 vierkante meter worden.

'Groot tochtgat'

Maandagochtend verscheen al een artikel in het AD over het kritische advies van de gebiedscommissie. 's Avonds stemde de commissie in met het advies. Commissielid Monique van Winsen had complimenten voor het concept-advies maar drong er wel op aan om de zinsnede 'Wij adviseren over het algemeen positief op dit voorlopig stedenbouwkundig matenplan anders te formuleren. "Voor bijvoorbeeld de schaduwwerking en de parkeerproblematiek zijn er nog geen oplossingen", verklaarde zij. "Zon en begroeiing kun je vergeten, het wordt één groot tochtgat."

Lees hier het concept-advies van de gebiedscommissie

Klik hier voor de tekening van het stedenbouwkundig matenplan