Gebiedscommissie geïnformeerd over Zuidplein

Leden van de in maart gekozen gebiedscommissie Charlois brachten 15 mei een werkbezoek aan de wijk Zuidplein. In café-restaurant Champs-Elysées werden diverse presentaties gehouden en konden de commissieleden vragen stellen.

Als eerste vertelde Klaas Hoogerwerf over de doelen en activiteiten van Stichting Zuidpleingebied. Hij stond stil bij de goede contacten met gebiedsnetwerker Rob Luca en wijkagent Louis van Latesteijn. Recent heeft het bestuur enkele vertegenwoordigers ontvangen van Ballast Nedam. Eén van de commissieleden vroeg of ook over de luchtkwaliteit is gesproken, naar aanleiding van de raadstafel waar Helen Scur (bewoonster van het Zuiderterras) een vervuild doekje liet zien en de CDA-fractie van de gemeenteraad schriftelijke vragen heeft gesteld. Klaas antwoordde dat dit onderwerp nog steeds de aandacht heeft, maar dat het tijdens de informele nadere kennismaking niet expliciet aan de orde is geweest.

Politie meer pro-actief

Andy Hensen, coördinator Zuidplein bij de politie, gaf een presentatie over het toezichtsmodel Zuidplein 2014-2015. Dat houdt onder meer in dat de capaciteit effectief wordt ingezet (op piekuren en rond sluitingstijd om de zichtbaarheid te vergroten). Verder wil de politie niet langer voornamelijk handhaven maar veel meer pro-actief optreden en in gesprek gaan met het publiek.

Winkelcentrummanager Else Veuger legde uit dat er wordt gewerkt aan een nieuw marketingplan. "De detailhandel heeft het op dit moment nog moeilijk in de nawee van de crisis en door de stijgende internetverkopen. Maar de komst van Primark en het Hart van Zuid-project geven mooie toekomstverwachtingen voor Zuidplein." Voor de gebiedscommissie legde ze uit dat het door de verschillende vastgoedeigenaren lastig is een gezamenlijke brancheringsstrategie te ontwikkelen. "We krijgen te horen dat bepaalde winkels gemist worden of dat er van sommige branches winkels te veel zijn. Net als de nieuwe voorzitter van de ondernemersvereniging wil het management dat winkelcentrum Zuidplein meer positief in het nieuws komt, want het heeft genoeg te bieden. De nieuwe communicatiecampagne moet dat binnenkort gaan overbrengen."

50 meter-bad?

Tijdens de presentatie van Ballast Nedam kwam er een nieuwtje naar voren. Eén van de commissieleden vroeg of het zwembad een 50-meterbad wordt. Woordvoerder Felix Sanders liet weten dat hierover wordt gesproken met de gemeente en dat er voldoende ruimte is tussen de vleugels van het voormalige deelgemeentekantoor.

Andy Hensen vroeg of de bestrating en slechte verlichting in bijvoorbeeld de Salandstraat en Twentestraat worden meegenomen in de plannen. "Niet alles valt binnen het gebied", antwoordde Sanders. "Maar wij denken dat het nodig is en willen dat zo mogelijk later verder uitwerken." Ballast Nedam is de komende twintig jaar tijdens de ontwikkeling van het Hart van Zuid verantwoordelijk voor het onderhoud van de buitenruimte. Dat is onderdeel van de publiek-private samenwerkingsovereenkomst met de gemeente.

Gastheer Danny van Champs-Elysées uitte zorgen over de terugloop van concerten in Ahoy en daarmee minder klandizie voor de horeca in en rond Zuidplein. Er waren ook vragen over plannen voor woningbouw op de locatie van tennisvereniging Z'67. Commissievoorzitter Ronald Tol tekende aan dat de deelraad altijd heeft gezegd: niet bouwen in het Zuiderpark. Volgens de woordvoerder van Ballast Nedam zijn er nog geen plannen. "Wel ideeën, die zullen we delen om te kijken wat haalbaar is." Ook zei Tol zich ernstig zorgen te maken over de bereikbaarheid als de Gooilandsingel autoluw wordt. Hoe komen bijvoorbeeld minder validen bij het zwembad? Sanders vertelde dat een deel van de Gooilandsingel wel met de auto bereikbaar zal zijn. "Dit is één van de onderwerpen die we tijdens de informatieavond willen bespreken."

Participatie en PPBS

Dorine Cleton gaf voor de gebiedscommissie een toelichting op de participatie voor bewoners, ondernemers en bezoekers van het Zuidplein. De eerste concrete stap in het proces is de start van de Publiek-Private-Buurt-Samenwerking (PPBS) met een informatieavond op 2 juni en veldanalyses (brainstormen in werkgroepen). Het doel van de sessies is het creëren van draagvlak en verbeteren van het plan door input vanuit de ervaringen van buurtbewoners, winkeliers en andere belanghebbenden. De veldanalyses richten zich bijvoorbeeld op relevante functies, het afwegen van de ciriteria en kosten voor het uitwerken van alternatieven (binnen een gesteld kader). De afwegingen worden gemaakt op basis van de volgende principes: respect en begrip, gelijkheid van partijen, luisteren, bereidheid tot onderhandelen, zoeken naar win-win oplossingen, en vertrouwen. De resultaten van de PPBS zijn de basis voor nadere uitwerking voor de Milieu Effectrapportage, verdere communicatie over keuzes, en een soepel verloop van het verdere vervolgproces.

Als laatste hield Maljaerd den Hollander van de gebiedsorganisatie Charlois een toelichting over de voorbereidingen voor het gebiedsplan Charlois 2014-2018. Hierin worden de prioriteiten voor de komende periode beschreven. Net als alle andere wijken van Charlois krijgt ook Zuidplein in dit gebiedsplan een hoofdstuk. Aan het bestuur van Stichting Zuidpleingebied is hiervoor input gevraagd. Reageren voor 9 juni via info@onszuidpleingebied.nl of via de Facebook-pagina

GEBIEDSCOMMISSIE CHARLOIS

Gebiedscommissie   De gebiedscommissie Charlois met burgemeester Aboutaleb op de trap van het stadhuis na de beëdiging op 7 april 2014. Van links naar rechts, vanaf de achterste rij: Frank Menzel (SP), Nico van Setten (LR), Quasam Hussain (Nida Rotterdam), Marja Rutteman (CDA), Stefano Clarijs (CDA), Jacqueline de Palm-Kreeft (SP), Caroline van Aalst (LR), Monique van Winsen (LR), Shirley Ramlal (PvdA), Yvonne Horsten (LR), Soma Sirini (D66), Latifa Azaouyat (Nida Rotterdam), Ronald Tol (LR, voorzitter), Kathleen Paal (PvdA), burgemeester Ahmed Aboutaleb en Zeki Baran (PvdA, vice-voorzitter). Van hen zijn Yvonne Horsten, Frank Menzel en Nico van Setten de contactpersonen voor het Zuidpleingebied. [fotograaf Tom Pilzecker].