Financiƫn Hart van Zuid akkoord, Kunstenpand wordt kleiner

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft op 18 februari ingestemd met de financiële toets voor het Hart van Zuid. Daarmee is definitief groen licht gegeven voor het gehele project. In het debat werd duidelijk dat al eind vorig jaar is besloten om het kunstenpand met 1500 m² te verkleinen omdat de bibliotheek de oorspronkelijke 2000 m² bij nader inzien te groot vindt.

Woordvoerders van meerdere partijen verweten wethouder Ronald Schneider dat hij de raad niet eerder heeft geïnformeerd dat het Kunstenpand kleiner zou worden. “We hebben bij de presentatie aangegeven dat het plein tussen het zwembad en het Kunstenpand toch wel erg klein wordt”, aldus Leo Bruijn (PvdA). “Waarom heeft u toen niet gezegd: maak je niet druk, het wordt een veel groter plein, met veel groen. Stel je voor dat het zwembad kleiner zou zijn geworden, of Ahoy...”

Te laat geïnformeerd

Bruijn sprak van een ad hoc beslissing. “Ik vrees dat er niet goed over is nagedacht. Zo van: als we voor 1500 m² geen bestemming hebben, maken we het gebouw maar kleiner.” De PvdA’er stelde dat de raad al in oktober geïnformeerd had kunnen worden over de beoogde beleidsverandering van de bibliotheek (in plaats van één grote bieb op Zuid meer kleinere vestigingen open houden). Ook Leo de Kleijn (SP) zei dat Schneider de raad veel te laat heeft geïnformeerd.

 “Zijn er afspraken gemaakt zonder goedkeuring van de gemeenteraad?”, was een vraag van Jan-Willem Verheij (VVD). “We worden voor het blok gezet op deze manier.” Bruijn vroeg nadrukkelijk of de gemeenteraad nog veranderingen kan aanbrengen, zoals de bibliotheek terugbrengen naar 2000 m². Judith Bokhove (GroenLinks) onderschreef dat verzoek. “Kunnen we nog discussiëren over het extra bouwen van vierkante meters voor verhuur aan een andere partij?”

‘Financial close’

Diverse commissieleden wilden weten waarom nu niet al besloten kon worden om de bibliotheek toch in de oorspronkelijke grootte in te passen. Schneider stelde dat de conceptovereenkomst met de projectontwikkelaar – hij sprak van de ‘financial close’ – nu is gebaseerd op een bibliotheek van 500 m². “Het gaat om parameters, rentestanden, valutastanden. Daar moet op een gegeven moment een klap op worden gegeven. De financiële wereld wil juist voor het inschatten van financiele risico’s deadlines. Dat is de financial close, als ik nu daarvan zou afwijken krijg ik een financiële claim die we niet zouden  willen.”

Schneider benadrukte dat het Kunstenpand na verkleining van de bibliotheek toch nog 12.500 m² groot zal zijn. “Het is niet zo dat we het pand halveren. Het wordt een iconisch gebouw, me dunkt dat er iets heel moois wordt neergezet.”

Voor zowel de raadsleden als de toehoorders was het lastig dat een deel van de financiële informatie geheim is. Wel werd voortdurend gesproken over een verlies van 2,9 miljoen door een kleinere bibliotheek. Het college heeft besloten daarvoor tijdens de retraite komend voorjaar een oplossing te zoeken.

Discussie over bibliotheekbeleid

Schneider lichtte toe dat de gemeenteraad voor 1 mei nog kan besluiten om het Kunstenpand alsnog groter te maken voor een grotere bibliotheek. Het voorstel is om op 1 maart de uitgangspunten voor het nieuwe bibliotheekbeleid in het college te behandelen, op 9 maart in de gemeenteraadscommissie ZOCS, dan is er gelegenheid voor de gebiedscommissies om te adviseren, op 22 maart bespreking van de uitgangspunten in het college, op 30 maart de uitgangspunten opnieuw in de commissie, en 7 april besluitvorming in de gemeenteraad. Zo is de deadline van 1 mei haalbaar. “Daarna moeten wij in de retraite verder met de beslissing die u genomen heeft”, zei wethouder Adriaan Visser (cultuur) namens het college. “Wij nemen het besluit mee in de retraite, inclusief de financiële consequenties.”

Zwembad voor iedereen

De SP diende tijdens het debat een motie ‘Zwembad voor iedereen op Zuid’ in, waarin de raad het college verzoekt het zwembad toegankelijk te maken voor minder validen en een doelgroepenbeleid te hanteren, waardoor bijvoorbeeld ook ouderen en kinderen van de nieuwe voorziening kunnen profiteren. De motie werd unaniem aangenomen, nadat wethouder Visser had verklaard dat de toegankelijkheid voor minder validen al in de uitgangspunten voor het zwembad zit, zoals de raad zelf in 2013 heeft bepaald als gemeentelijk beleid.

De SP en de Partij voor de Dieren stemden tegen het raadsvoorstel over de financiële toets voor Hart van Zuid. De SP heeft er geen vertrouwen in dat de publiek-private buurtsamenwerking de juiste constructie is voor de ontwikkeling van het Hart van Zuid. “We zien er te grote risico’s in.” Ook de Partij voor de Dieren voorziet grote risico’s en zou het project liever opgedeeld zien in deelprojecten.