Diverse partijen overwegen beroep tegen bestemmingsplan

Nu de gemeenteraad het Bestemmingsplan Hart van Zuid heeft vastgesteld overwegen verschillende partijen in beroep te gaan bij de Raad van State. Twee grote VvE's, vrijwilligers van de Carnissetuin, en Stichting Zuidpleingebied vinden dat een aantal bezwaren uit hun zienswijzen niet geheel zijn opgelost.

Eén van de knelpunten is dat er nog geen goed alternatief is voor de Carnissetuin. Vanwege onvoldoende garanties voor het behoud van de tuin stemden verschillende politieke partijen in de gemeenteraad op 12 november zelfs tegen het voorliggende bestemmingsplan.    

Voorstellen om de voorkeursvariant voor de busroutes uit het bestemmingsplan te halen en een langere luifel te realiseren bij de onderdoorgang van het complex Zuiderterras werden unaniem aangenomen. Ook steunde een meerderheid van de raad een motie over extra parkeerplaatsen voor bewoners van het Zuiderterras.

VvE’s nog niet gerustgesteld

De VvE Zuiderterras is nog niet gerust op de toegankelijkheid van het complex en de overlast als de bussen dichterbij de woningen gaan rijden. De VvE Zuidplein 324-510 houdt vragen en bezwaren rond de eigen parkeerplaatsen op maaiveld, die volgens het bestemmingsplan bebouwd of overspannen kunnen worden.

Stichting Zuidpleingebied wil deze bezwaren onderschrijven en ook wijzen op onvoldoende garanties over geluidsoverlast en verkeersveiligheid. Zo is nog niet goed onderzocht of de Sallandweg en de Twentestraat voldoende capaciteit hebben om de parkeergarage en het nieuwe busstation te ontsluiten.

Volg actuele ontwikkelingen op onze website: www.onszuidpleingebied.nl