Deelraad deelt bezorgdheid: 'Nú al maatregelen tegen luchtvervuiling'

Tijdens de raadstafel van 10 februari hebben bewoners en deelraadsleden gereageerd op de uitkomsten van Raad in de Wijk Zuidplein van 18 november, waar Ballast Nedam een presentatie hield over het Hart van Zuid. Helen Scurr, bewoonster van het Zuiderterras, uitte haar bezorgdheid over de luchtverontreiniging, die zal toenemen als de oprit naar het metrostation dichterbij het appartementencomplex komt te liggen.

Ze liet een bevuild doekje zien dat korte tijd voor een ventilatierooster in haar woning had gehangen. Portefeuillehouder Alaattin Erdal zei in een reactie dat het gemeentebestuur zich beraadt over maatregelen op het traject 's-Gravendijkwal-Pleinweg-Strevelsweg-Vaanweg. Bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het Zuidpleingebied zal de projectontwikkelaar voor een herinrichting de nodige maatregelen moeten nemen.

Deelraadslid Evert van der Schee (PvdA) zei zich eveneens grote zorgen te maken nu hij het vieze doekje had gezien. "Moeten we niet nú al iets doen?", stelde hij. Ronald Tol (Leefbaar Rotterdam) wees op de realiteit: "We moeten niet de illusie hebben dat we het bus- en autoverkeer langs Zuidplein kunnen stoppen. We weten dat dat één van de vuilste plekken in Nederland is. Wél kunnen we kijken wat er kan verbeteren." Jacqueline de Palm-Kreeft (SP) zei ook erg geschrokken te zijn. "De bussen hoeven niet weg van het Zuidplein, maar er zou naar creatieve oplossingen gezocht moeten worden. Bijvoorbeeld een uitstapplaats beneden, zoals die er vroeger ook was."

Tijdens de raadstafel kwamen ook de voorgenomen woningbouw in het Zuiderpark, de diversiteit van het aanbod in winkelcentrum Zuidplein, en de bewegwijzering naar het Zuiderterras ter sprake. Bij afwezigheid van deelgemeentevoorzitter Ed Goverde antwoordde collega-bestuurder Theo Coşkun dat hij niet wist of op dat laatste punt al actie is ondernomen. De deelraad wordt hierover voor 1 maart geïnformeerd. De zorgen over de luchtverontreiniging worden verwoord in een overdracht aan de gebiedscommissie. "Uw signaal om nu al maatregelen te nemen tegen de luchtverontreiniging brengen wij ook onder de aandacht bij de projectleiders Hart van Zuid van de gemeente", aldus Erdal.

Beluister het audioverslag van de bijeenkomst: http://charlois.raadsinformatie.nl/vergadering/notucast_premium/136966/raadstafel_10-02-2014