Bodemonderzoek met ook 's nachts geluidshinder

De projectorganisatie Hart van Zuid laat de komende week diverse onderzoeken plaatsvinden in de buitenruimte van het Zuidpleingebied.

Van maandag 29 februari tot en met vrijdag 4 maart worden overdag en 's nachts kernen geboord uit het bestaand asfalt van de Zuiderparkweg, Pleinweg, Zuidplein, Gooilandsingel en de busbanen naar en van het busstation. Dit veroorzaakt geluidsoverlast, zo is te lezen in de bewonersbrief die afgelopen week huis-aan-huis is verspreid.

Van 29 februari tot en met 11 maart worden voor het milieukundig onderzoek in het gehele plangebied Hart van Zuid grondmonsters genomen. Deze werkzaamheden vinden deels 's nachts plaats, gelijktijdig met het bovengenoemde verhardingsonderzoek.

De gemeente heeft per brief van 22 februari ontheffing verleend voor de werkzaamheden, onder meer onder de voorwaarde dat de geluidsbelasting op de dichtstbijzijnde woningen van 19.00 tot 23.00 uur maximaal 63 dB(A) is op vijf meter hoogte, en van  23.00 tot 07.00 uur maximaal 60 dB(A).

Voor vragen en meldingen van ernstige hinder kan contact worden opgenomen met de coördinator, Leendert Lau: l.lau@ballast-nedam.nl of 06 10 62 21 55

Klik hier voor de bewonersbrief over de werkzaamheden.

Klik hier voor de voorwaarden van de gemeente voor de ontheffing voor deze werkzaamheden.