Bezwaarcommissie verwijst getergde bewoners naar besluit Raad v.State

Bewoners van de Van Swietenlaan hebben zich krachtig verweerd tijdens de hoorzitting op 21 juli over de omgevingsvergunning voor het nieuwe zwembad. Even leek het erop dat niet iedereen het woord kreeg, maar uiteindelijk hebben alle bewoners die een korte toespraak hadden voorbereid hun verhaal kunnen doen.

Toch verlieten de bewoners en vertegenwoordigers van Stichting Zuidpleingebied uiteindelijk teleurgesteld het statige gebouw De Rotterdam. De Algemene Bezwaarschriftencommissie van de gemeente Rotterdam had namelijk aangegeven dat de protesten tegen de omgevingsvergunning voor het nieuwe zwembad feitelijk te laat waren.

Jurist Hans Barendregt van de gemeente Rotterdam zei in een weerwoord over de ingediende bezwaren dat het spijtig is voor de bewoners, maar dat het bestemmingsplan Hart van Zuid ondanks het beroep bij de Raad van State niet is geschorst. Hij stelde dat de omgevingsvergunning voor het zwembad voldoet aan de regels van het bestemmingsplan en daarom terecht is verleend.

De drie leden van de bezwaarschriftencommissie leken hiermee in te stemmen. Zij verwezen de bewoners naar het besluit van de Raad van State dat hen kort voor de hoorzitting was toegezonden. Eén van de commissieleden vroeg de gemeentewoordvoerder nadere uitleg over de parkeerbalans. Tot besluit kregen de bewoners het advies mee om gebruik te maken van het aanbod van de heer Barendregt om nadere informatie te geven over planschadeclaims.    

Pijnpunten voor bewoners

Tijdens de hoorzitting kreeg woordvoerder Emile Hilgers van Stichting Zuidpleingebied als eerste het woord. Hij lichtte toe dat er zorgen zijn over geluid van toenemend verkeer, gebouwinstallaties en discozwemmen. Uit de stukken is niet duidelijk of de installaties inpandig of op het dak worden gesitueerd; in de rapporten is onder meer sprake van verschillende dakventilatoren. Met betrekking tot de toenemende parkeerproblemen en de parkeerbalans merkte hij op dat betaald parkeren in de garages voor bewoners en hun bezoekers geen acceptabele oplossing is.

Bewoner Theo Smit maakte bezwaar tegen verlies aan uitzicht door de bouw van het zwembad en daarmee een waardevermindering van zijn woning. Hij betoogde dat hij zijn appartement mede had gekocht als oudedagsvoorziening en ernstig financieel nadeel zal ondervinden. Hij schetste ook dat vergunninghouders uit achterliggende straten hun auto op de Van Swietenlaan parkeren (dichterbij de metro en het winkelcentrum). Hij eiste een schadevergoeding en voor het parkeren een ‘bewonersvergunning’ (uitsluitend voor bewoners van de Van Swietenlaan).

Bewoonster Esmeralda Govaarts legde uit dat niet alleen haar uitzicht en de bezonning wordt aangetast, maar dat ook de stookkosten hoger zullen zijn door de nieuwbouw. Ze liet foto’s zien van het uitzicht nu en straks. “Ik heb de woning destijds gekocht vanwege het uitzicht.” Als oplossing voor de parkeerproblemen suggereerde ze een aanpassing van de sectorindeling, bijvoorbeeld een eigen sector voor vergunninghouders van de Van Swietenlaan.

Smit kon tijdens de hoorzitting op diverse momenten zijn emoties niet onder bedwang houden: “Ons woonplezier is naar de knoppen... het is gewoon triest hoe wij gepakt worden.” Ook gaf hij aan dat er voor bewoners de afgelopen tijd al veel herrie en stof is geweest door asbestverwijdering en sloop van het voormalige deelgemeentekantoor en dat de bewoners ook veel last zullen ondervinden van het heien voor de nieuwbouw. Twee buren, die ook via internet bezwaar hadden gemaakt, ondersteunden tijdens de hoorzitting de bewoners die het woord voerden.

Hoe nu verder? Zoals Hilgers tijdens de hoorzitting opmerkte, is het laatste woord over de parkeerbalans voor Hart van Zuid nog niet gesproken. De Raad van State heeft op 22 juni slechts een ‘tussenuitspraak’ gedaan en geëist dat de gemeente binnen 26 weken een nadere toelichting geeft over de (eigen) parkeervoorzieningen voor onder meer het zwembad, het kunstenpand, Ahoy en de uitbreiding van het winkelcentrum.

De voorzitter van de bezwaarcommissie drukte de bewoners op het hart om in gesprek te blijven met de projectorganisatie Hart van Zuid. Ze constateerde dat de bewoners graag gebruikmaken van het aanbod van de gemeentejurist om een nadere toelichting te geven over de procedure voor planschade en de kans van slagen van eventuele claims (afhankelijk van de wet- en regelgeving). Afgesproken is dat Stichting Zuidpleingebied de informatie namens de bewoners zal verzamelen en doorgeven. Hilgers heeft ook om uitleg gevraagd over onder meer de locaties en het geluid van de gebouwinstallaties. Projectdirecteur Peter Klevering van Ballast Nedam/Heijmans zei tijdens de hoorzitting die informatie te kunnen verstrekken.

De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie zal naar aanleiding van de hoorzitting advies uitbrengen aan het gemeentebestuur, dat uiteindelijk beslist over de bezwaarschriften. De indieners ontvangen hierover een brief.

Klik hier voor de bijdrage van Esmeralda Govaarts

Klik hier voor de foto getoond door Esmeralda Govaarts

Klik hier voor de bijdrage van Theo Smit

Klik hier voor de bijdrage van Stichting Zuidpleingebied