Bewoners teleurgesteld over uitwerking idee├źn voor Hart van Zuid

In het startdocument Hart van Zuid dat vanaf 10 oktober ter inzage wordt gelegd zijn niet alle ideeën verwerkt die tijdens de overlegronde in juni naar voren zijn gebracht. Dat bleek 24 september tijdens een informatieavond in de Kerk van de Nazarener. Meerdere bewoners lieten blijken teleurgesteld te zijn omdat ze geen grote veranderingen zagen in de plattegronden. "De plannen van Ballast Nedam staan vast en worden doorgedrukt", stelde één van de aanwezigen.

"Nog niet alle ideeën zijn volledig uitgewerkt", verklaarde Dorine Cleton tijdens een presentatie aan het begin van de avond. "Als eerste zijn de zaken opgepakt die van belang zijn voor de Milieueffectrapportage. Ontmoetingsplaats De Globe, bijvoorbeeld, is een leuk idee. Maar het hoeft niet in de formele ruimtelijke ordening-procedure te worden meegenomen omdat het geen ingrijpende consequenties heeft voor het bestemmingsplan."

Alternatieve oplossingen

Peter Klevering van Ballast Nedam stond stil bij de alternatieve oplossingen die bij de detaillering van de plannen wél worden meegenomen. "We onderzoeken de mogelijkheid om de busbaan bij het Zuiderterras in te pakken", lichtte hij toe. "En er komt zichtbaar meer groen en blauw, vooral rond de Gooilandsingel."

Met betrekking tot bereikbaarheid en parkeren noemde de programmadirecteur een alternatieve ontsluiting van de wijk Carnisse via de verlengde Goereesestraat, een extra entree van de parkeergarage van het winkelcentrum vanaf de Pleinweg, en verkeersmaatregelen om de doorstroming naar het Ahoy-terrein te verbeteren. Zo komt er mogelijk een extra opstelstrook vanaf de Vaanweg naar de Zuiderparkweg. Daarnaast wordt onderzocht of de bioscoop, die in de oorspronkelijke plannen op de parkeerplaats van Ahoy is ingetekend, in het winkelcentrum kan worden gerealiseerd.

Waarom zijn de locaties voor het zwembad en de bioscoop niet omgeruild?, vroeg iemand in de zaal. Dit idee is wel onderzocht, maar niet haalbaar gebleken. Een andere bewoonster zei geen oplossing te zien voor de verkeersdrukte bij de toegang tot de parkeergarage van de Poort van Zuid 1993. Positieve reacties waren er gelukkig ook. Er is bijvoorbeeld wel degelijk rekening gehouden met fietsvoorzieningen. En de doorgang voor voetgangers via het winkelcentrum tussen de Gooilandsingel en het Ikaziaziekenhuis blijft open van 's ochtends vroeg (eerste metro) tot 's avonds laat (laatste metro).

Uitkopen Zuiderterras?

De busbaan nabij de woningen op het Zuiderterras blijft op bezwaren stuiten, bleek deze avond. Op 1 oktober is op initiatief van Ballast Nedem een speciale bijeenkomst hierover gepland voor de betrokken bewoners. Tijdens de vragenronde werd gesuggereerd om de bewoners van het complex uit te kopen. Hun woningen en wooncomfort worden mogelijk minder waard als ze klem komen te zitten tussen de vernieuwingen. Klevering erkende dat de plannen op gespannen voet staan met de belangen van de bewoners maar ging niet in op het voorstel. Hij sprak van een uniek gebouw met bijzondere kwaliteiten.

In de workshop 'Bereikbaarheid en gezond' werd deze avond de logistiek rondom het Zuiderterras als belangrijkste knelpunt benoemd door de aanwezige bewoners. In de groep 'Voozieningen en economie' gingen stemmen op voor bijzondere horeca en winkels (mode en kunst) en voor meer activiteiten op straat. Het Zuiderpark mag niet worden aangetast, werd daar ook gesteld. De mensen die over 'Leefbaar en sociaal veilig' discussieerden, gaven aan meer verblijfsruimten te willen en meer vergroening in het hart van het plangebied.

Peter Klevering bedankte de aanwezigen voor hun inbreng en zei de terechte zorgen en de kritiekpunten gehoord te hebben. "Ze worden meegenomen in de uitwerking van de Milieueffectrapportage", reageerde hij. "Maar er zijn beperkingen. Zo hebben we niet altijd invloed op oplossingen buiten het plangebied. En bijvoorbeeld ondertunneling van de Zuiderparkweg is in het kader van dit project om financiële redenen niet aan de orde."

Startdocument ter inzage

Het startdocument Hart van Zuid ligt van 10 oktober tot en met 21 november ter inzage, digitaal en mogelijk ook op papier in het gebiedskantoor. Bewoners en ondernemers kunnen zienswijzen indienen. Het startdocument omvat alleen de grote lijnen die van belang zijn voor de verdere uitwerking in de Milieueffectrapportage, de Structuurvisie en het Bestemmingsplan. Het ontwerpbesluit met alle details wordt pas later ter inzage gelegd. Voor dat gebeurt, is er in april 2015 opnieuw een informatieavond.

FOTO: Michel van Kooten

081