Bewoners missen recreatief zwemmen in ontwerp

In het nieuwe zwembad is naast een wedstrijdbad van 50 meter en een doelgroepenbad van 25 meter geen ruimte voor een recreatiebad. Voor bewoners die op 10 februari de informatieavond over Hart van Zuid bezochten, was dat een behoorlijke domper. Zij drongen aan op mobiele spelattributen en extra aandacht voor de jeugd van 8 tot 16 jaar. Ook moet de entreeprijs betaalbaar blijven voor de mensen van Zuid met een kleine portemonnee.

Over het voorlopig ontwerp van het zwembad, dat gebouwd wordt tussen de vleugels van het voormalig deelgemeentekantoor, waren deze avond gemengde reacties te horen. Er was lof voor de keus voor bruin stucwerk op de gevels van de nieuwbouw aan de korte zijden van het bestaande pand. Tegelijkertijd constateerde een bewoonster dat door de aanbouw haar uitzicht - nu nog op de Boerhaavestraat en de metrobaan - wordt weggenomen en er minder zonlicht in haar woning komt.

Andere bewoners van de Van Swietenlaan vrezen dat ze door evenementen in het wedstrijdbad nog vaker moeite zullen hebben een parkeerplaats te vinden. Door de aanbouw aan de Boerhaavestraat verdwijnen de huidige parkeerplaatsen bij de Stadswinkel. Er werden ook kritische vragen gesteld over de bereikbaarheid voor rolstoelgebruikers. Architect Vincent van der Meulen lichtte toe dat er op het zwembadterrein aan de kant van de Van Swietenlaan invalidenparkeerplaatsen komen en halteplaatsen voor taxi's en bussen.

Robuust bouwblok

In het ontwerp van het nieuwe zwembad is zoveel mogelijk gestreefd naar meer bedrijvigheid. Er is gekozen voor een robuust bouwblok, zonder 'rare hoekjes'. De bakstenen gevels worden zoveel mogelijk in de oude luister hersteld. In de plint van het zwembadgebouw komen kleine bedrijfsruimten voor winkels, cafés en ateliers. Bewoners gaven aan graag te zien dat er bijvoorbeeld een bloemenwinkel komt, en een bakker. De Stadswinkel krijgt een plek op de begane grond aan de Van Swietenlaan.

Het zwembad wordt gebouwd op de eerste verdieping. Langs het wedstrijdbad is ruimte voor (deels tijdelijke) tribunes voor 1.000 toeschouwers. De ramen in de gevels verschillen in grootte vanwege het risico van lichtinval en schitteringen op het water. Op de tweede verdieping is ruimte voor verenigingen en sport- of gezondheidsgerelateerde bedrijven of voorzieningen.

'Plein is steeg'

Eén van de aanwezige bewoners constateerde na de presentatie dat er tussen het nieuwe zwembad en het later te bouwen kunstenpand niet echt een plein overblijft. "Er komt geen zonlicht, waardoor het niet de uitstraling heeft van een plein", verklaarde hij. "Het is meer een steeg." De architect en een woordvoerster van de gemeente spraken dat tegen: het plein wordt minimaal dertig bij dertig meter en door de bedrijvigheid in de plinten ontstaat de beleving van een plein.

Ontwerpleider van het zwembad Frank te Selle van Ballast Nedam vertelde dat zoveel mogelijk opmerkingen en suggesties, bijvoorbeeld over het recreatieve gebruik van het zwembad, worden meegenomen in de verdere uitwerking van het ontwerp. Het definitief ontwerp moet eind maart/begin april klaar zijn. Projectmanager Peter Klevering zei blij te zijn met de opkomst deze avond. Hij bedankte de aanwezigen voor hun inbreng. Eén van de suggesties waar hij zeker over na gaat denken, is het idee om vooruitlopend op de verkeersluwe Gooilandsingel, zo lang er nog geen alternatieve route is voor de bussen wél alvast het autoverkeer te weren.

Volgende bijeenkomsten

Begin maart volgt er informatiebijeenkomst over het Bestemmingsplan, de Structuurvisie en de MilieuEffectRapportage Hart van Zuid die in mei en de eerste helft van juni ter inzage zullen liggen. Dan wordt ook toegelicht welke themabijeenkomsten gepland zijn over bijvoorbeeld verkeer en parkeren en sociale veiligheid.