Bewoners missen opties in presentatie verkeersplan

Veel bewoners hebben tijdens de informatieavond op 14 september teleurgesteld gereageerd op het verkeersplan van de ontwikkelcombinatie Ballast Nedam/Heijmans voor Hart van Zuid. Minder verbindingswegen in het gebied en meer ruimte voor voetgangers en fietsers betekent dat bewoners en bezoekers met een auto moeten omrijden, was hun conclusie. Ook de toegankelijkheid van de wooncomplexen, ook voor minder-validen, fietsers en voetgangers, blijft een knelpunt.

Projectdirecteur Diederik Erkel benadrukte in zijn inleiding dat het ‘slechts’ plannen zijn, die het kader vormen voor een verdere uitwerking. Maar bewoners zijn er niet gerust op. De afgelopen jaren hebben zij al herhaaldelijk hun zorgen geuit over onder meer de voorgenomen busroute onder de terrasflats en de nu al slechte bereikbaarheid van meerdere appartementencomplexen door filevorming voor de parkeergarages. “We zijn weer terug bij af”, riep een volhardende bewoonster van de Poort van Zuid 1994, die al vanaf de eerste informatieavond steeds dezelfde vragen stelt en aandachtspunten benoemt.

Zuidplein 324-510

Anderen voelden zich overdonderd door het plan om bij wooncomplex Zuidplein 324-510 de oprit naar de inpandige bewonersgarage te verplaatsen. En door plattegronden waarop de huidige ingang van de commerciële parkeergarage bij Theater Zuidplein is vervangen door een nieuwe entree, pal naast het wooncomplex. Op een eerdere informatieavond waren diezelfde bewoners al onaangenaam verrast door het voornemen van de projectorganisatie om de buitenparkeerplaats (in eigendom van de bewoners) te overkappen.

De bewoners vrezen dat ze door een nieuwe inrit naar de openbare parkeergarage voor verkeer vanaf de Pleinweg aan moeten sluiten achter de lange rijen die zij op koopzondagen en bij evenementen in Ahoy vanuit hun woningen kunnen zien. Uitrijden is straks alleen mogelijk via de Sallandweg. De bewoners krijgen dan een ontheffing voor het eenrichtingsverkeer, gaf de projectdirecteur aan. Men werd er niet blij van: “We moeten dan een hele grote ronde maken als we, langs onze woningen, richting Maastunnel willen!”

“U heeft een plan gemaakt, maar u luistert niet naar bewoners”, sprak een dame. “Wij wonen hier al jaren, maar alles wat we nu te zien en te horen krijgen is nieuw voor ons. Wij hebben ons niet kunnen voorbereiden. Waarom niet van tevoren een hand-out verspreid over dit plan?! Dit heeft zoveel impact voor ons, u kunt dit niet even in een uur aan ons presenteren hier. U geeft ook geen opties, A of B.”

Zuiderterras en Poort van Zuid 1993

Ook bewoners uit andere gebiedsdelen roerden zich. Er waren vragen over de luchtkwaliteit en de vele bussen die vanaf het busstation onder de terrasflats zullen rijden. Sinds de eerste presentatie over Hart van Zuid in november 2013 is weliswaar vast komen te staan dat de inkomende bussen over de bestaande hellingbaan blijven rijden, maar zorgen zijn er nog steeds. Ook de vragen over de laad- en loszone en uitstapplaats voor minder-validen onder het Zuiderterras, die wordt opgeëist voor de nieuwe busroute, hadden veel aanwezigen al eerder gesteld of gehoord.

Bewoners van de Poort van Zuid 1993 schetsten dat het verkeer voor de grote parkeergarage aan de Meijerijstraat bij evenementen in Ahoy tot in de wijde omgeving muurvast staat. “Ik sta vijf minuten van mijn woning driekwartier in de file”, sprak een bewoonster. “U sluit een ingang aan de andere kant van de parkeergarage, heeft u geteld hoeveel mensen daar in- en uitrijden?”, vroeg iemand uit hetzelfde complex.      

Projectdirecteur Erkel had begrip voor de felle en soms emotionele reacties en zei dat de projectorganisatie denkt voor veel van de genoemde punten een oplossing te kunnen vinden. “Ik merk dat het veel losmaakt. Dit plan moet nog verder met u worden gedeeld, misschien later nog eens in kleinere groepen. Dit is onze ambitie, maar wij willen en kunnen deze plannen niet zonder u realiseren.”

 

Het verkeersplan in grote lijnen

Het verkeersplan van Ballast Nedam/Heijmans werd op de informatieavond toegelicht door twee verkeersdeskundigen.

De ambities van het plan zijn: meer groen, betere verblijfskwaliteit en een langere verblijfsduur. Er komen meer voetgangersgebieden en betere fietsroutes. De Gooilandsingel wordt ‘shared space’ voor wandelaars en fietsers. Aan de noordkant worden de bestaande rijbanen langs de bloemenshop en de scooterwinkel afgesloten; men kan in het nieuwe verkeersplan via de Goereesestraat de wijk zowel in- als uitrijden.

Ontsluiting Ahoy

Er zijn maatregelen voorzien om Ahoy beter te ontsluiten. Auto’s die de parkeerplaats verlaten kunnen vanaf de Ahoyweg niet meer rechtsaf naar de Strevelsweg/Vaanweg, maar alleen nog maar linksaf via de Zuiderparkweg richting Oldegaarde. Ook wordt onderzocht of er een nieuwe uitrit kan komen bij de driesprong Vaanweg/Stevelsweg/Zuiderparkweg. Voor meer ruimte voor groen wordt de Zuiderparkweg ter hoogte van Ahoy versmald van twee keer twee rijbanen tot twee keer één.

Sallandweg

Op Zuidplein Laag, waar nu het openbare parkeerpleintje is bij de winkelstrip, is een keerlus voor autoverkeer voorzien (met Kiss & Ride). De Zuidenwijdsestraat wordt tweerichtingsverkeer, net als de Sallandweg. Automobilisten vanaf de Zuiderparkweg moeten op de Sallandweg rechtsaf de Twentestraat in richting parkeergarages. Alleen expeditieverkeer mag rechtdoor over de Sallandweg en verderop keren om – net als uitgaande bussen en auto’s vanuit de parkeergarages – via de Sallandweg het gebied te verlaten.

De ingang van de grote parkeergarage van Q-park aan de Sallandweg – bij Theater Zuidplein - vervalt en wordt vervangen door een ingang op Zuidplein (verlengde van de Pleinweg) naast Zuidplein 324-510.

Hoe verder?

Het verkeersplan moet nog (nader) worden besproken met de gemeente, de gebiedscommissie Charlois, en stakeholders als de RET, Q-park en het winkelcentrum. Op onderdelen zal nader worden overlegd met VvE’s en de Klankbordgroep Zuidpleingebied.

In zijn inleiding op de informatiebijeenkomst schetste Diederik Erkel dat formeel inspreken over het verkeersplan niet mogelijk is, maar dat bewoners op latere momenten wel kunnen reageren als de afzonderlijke inrichtingsplannen voor kleinere deelgebieden gereed zijn. Daarnaast geldt voor verkeersbesluiten een bezwaarprocedure.

In een nagekomen bericht op de Facebook-pagina van Hart van Zuid Rotterdam is te lezen dat vragen over het verkeersplan tot en met 28 september kunnen worden gesteld via info@hartvanzuidrotterdam.nl Daarna worden de vragen beantwoord en komt er een lijst met veelgestelde vragen (en antwoorden) op de website.

Klik hier voor de presentatie van het verkeersplan op 14 september