Ballast Nedam presenteert plannen voor Hart van Zuid

Ballast Nedam wordt de ontwikkelpartner van de gemeente Rotterdam voor het Hart van Zuid. Tijdens een perspresentatie op 1 november in Theater Zuidplein is de marktpartij voorgesteld en is de visie op hoofdlijnen voor de gebiedsontwikkeling in de komende twintig jaar toegelicht.

Het plan van Ballast Nedam is uitgekozen omdat het kwalitatief de beste aanknopingspunten biedt voor een toekomstbestendige ontwikkeling van het Hart van Zuid. De komende twee jaar zullen in het teken staan van verdere uitwerking van de plannen. Dan worden ook de Ruimtelijke Ordening-procedures doorlopen en de bestemmingsplannen aangepast, inclusief de inspraak voor omwonenden en ondernemers.

De schetsontwerpen van de ontwikkelpartner zijn getoetst op functionaliteit, niet op architectuur. Het motto is 'Hart van Zuid: plek om te blijven'. De Gooilandsingel gaat op de schop en wordt autoluw en een verbindende schakel. Alle grote voorzieningen krijgen een entree aan deze as, bijvoorbeeld een grote brede trap naar het winkelcentrum. Tussen de beide vleugels van het huidige deelgemeentekantoor wordt een nieuw zwembad gebouwd. Op de plek van het oude zwembad verrijst een kunstenpand, waarin Theater Zuidplein en een bibliotheek worden gehuisvest.

Tussen het zwembad en het kunstenpand komt een levendig plein. Het busstation krijgt een nieuwe plek nabij het huidige Theater Zuidplein. Ahoy wordt uitgebreid met een muziekhal voor 7.000 bezoekers, multifunctioneel inzetbaar voor het internationaal congrescentrum. Op het voorste deel van de parkeerplaats zijn in de plannen een hotel en een bioscoop ingetekend.

De gebiedsontwikkeling is gebaseerd op een flexibel contract en kan meegolven met de conjunctuur. Vaste onderdelen die zeker gerealiseerd worden zijn het congrescentrum, het kunstenpand, een nieuw zwembad en het busstation. Er komt meer bedrijvigheid met horeca in de plinten van het winkelcentrum aan de andere kant van de Gooilandsingel. De planonderdelen die als eerste gerealiseerd kunnen worden zijn het zwembad (oplevering 2017) en de hallen van Ahoy (2018). De overige projecten worden over een periode van twintig jaar uitgespreid.

Het Zuidpleingebied wordt niet twintig jaar één bouwplaats grote bouwplaats, verklaart een gemeentewoordvoerder. Het Hart van Zuid wordt stapsgewijs gerealiseerd. In het contract is gewaarborgd dat het een leefbaar gebied blijft en dat de exploitatie van belangrijke voorzieningen als Ahoy, het zwembad en het winkelcentrum zo min mogelijk nadelen ondervindt. Ballast Nedam heeft ook nadrukkelijk aangegeven de gebiedsontwikkeling samen met de partners in het gebied te willen uitwerken en uitvoeren. Stichting Zuidpleingebied als belangenbehartiger van bewoners en ondernemers is één van die partners.

Meer over de plannen rond Hart van Zuid is te vinden op www.rotterdam.nl/hartvanzuid